Wikibooksdiskussion:Projekt/Läroböcker

Sidans innehåll stöds inte på andra språk.
Från Wikibooks

Finland? Skall böckerna vara bundna till en viss läroplan?[redigera]

Många av läroböckerna här ser ut att vara skrivna enligt läroplanerna i Sverige. Jag undrar om det vore möjligt att utforma böckerna så att de också skulle vara användbara i Finland.

I de fall läroplanerna i de båda länderna skiljer sig väsentligt är det förstås omöjligt att skriva enligt båda, men ofta är det frågan om att samma stoff lärs ut med litet olika vinkling och kanske i olika ordning och olika helheter. Då kunde man antagligen skriva så att att vissa avsnitt är överkurs i endera landet eller att visst material behandlas något fylligare än vad läroplanen kräver.

Framförallt skulle det vara väldigt mycket lättare för en finländare att bidra till böckerna om man explicit kunde ange vad som behandlas utan att förutsätta kunskap om hur studierna är upplagda i Sverige. Läroplanerna kan säkert citeras utan problem (de torde vara utan upphovsrätt enligt undantaget om offentliga handlingar) och länkar till läroplanerna skulle underlätta jämförelser mellan den läroplan materialet är skrivet för och den man skall använda materialet enligt. Sådana explicita hänvisningar skulle också göra det lättare att använda och uppdatera materialet efter ändringar i läroplanerna.

Det kan också hända att det skulle kunna löna sig att frångå bokindelningen enligt kurs och istället behandla materialet enligt tema. Då kunde man skilt ha en handledning som anger vilka avsnitt i vilka böcker som hör till en viss kurs enligt läroplanen.

--LPfi 28 februari 2010 kl. 16.57 (CET)[svara]

Jag vet inte hur de finska läroplanerna ser ut, men de svenska brukar oftast vara ganska öppet formulerade så jag tycker att det helt klart är värt att se om det går att samköra materialet. De svenska läroplanerna och de finska. -Kaj 1 mars 2010 kl. 14.16 (CET)[svara]