Hoppa till innehållet

Wikibooksdiskussion:Bybrunnen

Sidans innehåll stöds inte på andra språk.
Nytt ämne
Från Wikibooks
Denna sida används endast för att diskutera Bybrunnen som koncept, såsom dess utformning.


hej! Är det någon som vet var jag kan hitta tabeller för olika ämnens specifika värmekapacitet och andra nödvändigheter innom fysikens värld! Tack för bybrunnen!! Kul namn

Ida

+:et[redigera]

Undrar om det finns en mojlighet att lagga till den lilla plusfliken (som finns har pa diskussionssidan) pa projektsidan for Bybrunnen, det gor det enklare att lagga till en ny kommentar. Ser att Bybrunnen pa wikipedia har det. / Lokal Profil 30 juni 2006 kl.13.09 (UTC)

Förslag till åtgärder av problemet med de centrala meddelandenas totala dominans.[redigera]

Fram till 2011 fungerade denna bybrunn hjälpligt normalt. År 2012 ökade mängden och längden av "rundskrivelserna", de centrala meddelandena, till en flod; men projektdeltagare kom fortfarande också med en del inlägg. Från och med år 2013 har den centrala floden praktiskt taget dränkt den projektegna aktiviteten.

Det är tänkbart att aktiviteten på hela projektet gick ned vid samma tid; men även om det skulle vara så, tror jag inte att detta kan förklara hela nedgången. Bybrunnen har i praktiken blivit en anslagstavla för centrala wikimediameddelanden, och därmed inte blivit av särskilt stort intresse att bevaka eller skriva på. (De flesta som bevakar detta projekt torde ha andra projekt som huvudsysselsättning, och därför ändå få del av de rundskrivelserna där.)

Jag ser i arkiven att de få projektegna inlägg som ändå kommit under dessa år ofta berör frågor som jag tycker är viktiga för hur vi går vidare med projektet - som exempelvis namnrymdsfrågor. Det känns dock rätt meningslöst att kasta in något inlägg om sådant på denna wikimediastiftelseanslagstavla; och det blir klart jobbigt för den som skulle vilja ta del av de tidigare inläggen.Jag föreslår därför följande förändringar av svenska wikibooks bybrunn:

1. I fortsättningen arkiveras trådar som endast innehåller centrala meddelanden separat från projektegna trådar, förslagsvis under namnen Bybrunnen/Arkiv/Rundskrivelser/<årtal>. Dessa arkiv skal förstås vara listade under Bybrunnen/Arkiv.
2. Bybrunnen förses överst med en tydlig länk till det mest aktuella arkivet för centrala meddelanden. På samma ställe anges tydligt när den senaste arkiveringen där gjordes. Länken bör gå till en omdirigeringssida, förslagsvis med namnet Bybrunnen/Aktuella rundskrivelser, som omdirigerar till årets rundskrivelsearkiv. Vid första arkivering efter nyår ändras länken till det nya årsarkivet.
3. Nya centrala meddelanden får arkiveras löpande relativt snabbt - säg efter en vecka - om ingen kommenterar dem. I samband med en sådan arkivering uppdateras tidsangivelsen enligt punkt 2., automatiskt eller för hand (beroende på hur goda tekniska lösningar vi fixar).
4. Skulle den mycket ovanliga situationen inträffa att faktiskt någon lokalt kommenterar i en tråd som startats som ett centralt meddelande, så tas denna tråd inte bort från "vanliga Bybrunnen", utan arkiveras så småningom med denna. Däremot läggs för fullständighets skull själva det ursprungliga meddelandet i vanlig ordning in i rundskrivelsearkivet, men förses där också med information om och länk till tråden på Bybrunnen. (När sedan "vanliga Bybrunnen" arkiveras, måste denna länk modifieras. Denna process kan låta litet krånglig; men eftersom de centrala meddelandena aldrig eller ytterst sällan tycks kommenteras på detta projekt, tror jag inte att punkt 4. kommer att få någon större praktisk betydelse. Detta är mest en "förutifallatt-ändå"-regel.)
5. Den nya uppdelningen tillämpas retroaktivt från och med år 2012. Vi går alltså igenom arkiven från 2012, 2013 och 2014, och genomför uppdelningen. I praktiken betyder detta att dessa tre arkiv flyttas till rundskrivelsearkiv, varpå de fåtaliga projektegna trådarna flyttas från detta arkiv till förslagsvis bara ett nytt arkiv, som täcker alla tre åren. Självklart bör vi också åtgärda eventuella länkar till dessa arkiv, och se efter om det finns några "punkt 4"-trådar, som i så fall behandlas enligt den punkten.

Jag tror inte att detta på något sätt kan ses som ett "sabotage" av idéerna med rundskrivelserna. Skulle det til äventyrs vara så att någon mycket sällan är inne på detta projekt, men här har lagt upp en bevakning av Bybrunnen med bland annat syftet att få ta del av rundskrivelserna, så bör et vara möjligt att också fixa en bevakning av det aktuella rundskrivelsearkivet. Däremot torde det bidra till att det säkert oönskade hämmandet av den projektegna diskussionen som rundskrivelserna torde ha medfört väsentligen minskar. Jörgen B (diskussion) 3 augusti 2015 kl. 13.24 (CEST)Svara

Kommentarer; frågor; modifikationsförslag[redigera]

Jag är inte tillräckligt mycket "medlem" här för att anse att jag har rösträtt. Men titta gärna på "s:Special:Bidrag/MediaWiki_message_delivery", där vi på något sätt (fråga mig inte hur) lyckats få spambotarna att lägga sina meddelanden på två "alternativa bybrunnar". I det ena fallet vet jag att sidan är särskilt dedikerad för "tech news" och Wikisource prenumererar här, medan den andra har lyckats bli måltavla för "övrigt spam". Thurs kanske vet hur det åstadkommit. -- Innocent bystander (diskussion) 3 augusti 2015 kl. 14.11 (CEST)Svara

Att ha två bybrunnar tycker jag låter som ett mycket enklare förslag. Klart värt att kolla upp. Enklast är kanske att bara ändra här var man rekommenderar att allmänna diskussioner förs och att man behåller bybrunnen som bybrunn som då kan spammas ner utan att det gör något. --Averater (diskussion) 3 augusti 2015 kl. 14.55 (CEST)Svara
DEt är ju inget som direkt förbjuder att man diskuterar på båda ställena. I ett lågaktivt projekt syns det oftast i SÄ om det diskuteras på en sida man inte bevakar. -- Innocent bystander (diskussion) 3 augusti 2015 kl. 15.23 (CEST)Svara
Averater: Att de facto "ge upp" det som har varit den etablerade projektdiskussionsplatsen för att den "spammas" av rundskrivelser, och i stället i praktiken lämna den åt sitt öde och öppna ett nytt "bokcafé" har (minst) två nackdelar: Dels förlorar man kontinuiteten (de relevanta inlägg som kommit under årens lopp), dels kan det möjligen i onödan uppfattas som en ovänlig handling visavi den centrala administrationen.
Innocent bystander: Detta låter i så fall som ett vettigare förslag. Du skrev också:
Thurs kanske vet hur det åstadkommit.
Jag tror att genomförandet handlar om att meddela wikimedia centralt vilken adress de skall skicka till, genom att ändra listan m:Distribution_list/Global_message_delivery; och det ser faktiskt ut som om den kan redigeras av oss alla. (Den som fixade detta på sv-s var enligt m-sidans historik den förr i världen rätt aktiva användaren Lavallen; och jag tycker mig ha goda skäl att anta att det Lavallen kunde fixa kan vi också fixa, även utan att fråga Thurs.)
Jag skulle i så fall föreslå namnet Wikibooks:Rundskrivelser för den nya adressen. Jag påminner om att en rundskrivelse enligt SAOB är någotdera
1) En "skrivelse till samtliga institutioner l. personer tillhörande en viss grupp l. krets, vanl. utfärdad i flera likalydande exemplar, cirkulär(skrivelse)", eller
2) En "påvlig encyklika".
Den första betydelsen är belagd redan 1853; den andra först 1909. I den första betydelsen används ordet fortfarande; och det är precis rätt svensk term för dessa "global messages", anser jag. En anslagstavla (vilket är ordet de valde på sv-s) är mer ett enstaka ställe, där olika personer kan sätta upp meddelanden, som kan läsas av många (därför att de alla tittar på samma anslagstavla). Ordvalet är dock inte så viktigt.
Frågan hur vi gör med de historiska arkiven är litet viktigare.
;)
Kan väl säga att kontinuiteten på Wikisource redan är korrumperade av att vi testade Liquid Threads (Flows föregångare) en period. En övergång till att använda Flow i framtiden är kanske något ni samtidigt bör ta i betraktande! Då riskerar ni igen en bruten kontinuitet. Och vad gäller "ovänliga handlingar" gentemot "påvliga encyklikor", så: 1 Att sänka BB med bannbullor är en minst lika "ovänlig handling" som att hänskjuta WMF hänstädes. 2 Jag inte katolik. -- Innocent bystander (diskussion) 4 augusti 2015 kl. 10.10 (CEST)Svara
Att "ge upp" och låta lokala meddelanden hamna på wb:anslagstavlan eller att försöka skicka rundskrivelserna hamna på wb:rundskrivelser ser jag som samma lösning. Vilken som är bäst vet jag inte, jag tycker inte kontinuitetsargumentet är så viktigt då det ändå kommer bli kontinuitetsbrott då och då och ett mer eller mindre inte spelar så stor roll.
Kommer flow göra problemet med dränkning större eller mindre? Om det blir mindre kan man kanske vänta ut det. --Averater (diskussion) 4 augusti 2015 kl. 14.06 (CEST)Svara
Tnnocent bystander: Vad är "flow"? Var hittar jag information om det? (Är det detta Thurs vet mer om?) Det verkar ej finnas med information om det i denna bybrunns samling av årets rundskrivelser. (F. ö. kan du skilja på "första betydelse" och "andra betydelse", så jag antar att kommentarerna om bannbullor och katolicism var en muntration.) Jörgen B (diskussion) 5 augusti 2015 kl. 17.48 (CEST)Svara
RE: Flow. Se diskussionen som är uppe på WP's bybrunn just nu.
RE: Det jag tänkt Thurs visste, var hur vi åstadkom på Wikisource att massmeddelandena lades på en annan sida. Tydligen var det jag som fixade det, men det hade/har jag förträngt.
RE: bannbullorna. Jag är ingen fan alls av dessa rundskrivelser. Jag ser dem som ett uttryck för att alltför många projekt har ett alltför stort marknadsföringsbehov. Projekten behöver visa att de behövs, för att deras anslag inte ska ifrågasättas, vilket får i uttryck att de skriker allt högre och högre.
RE: katolik. Jag är inte heller någon fan av Flow. Minns att jag var aktiv på Wikisource när vi hade Liquid Threads där. Oavsett vad vi tycker, anar jag det kommer att tryckas ut av WMF såsmåningom.
Nej, jag tror inte Flow löser problemet med översvämningen av det centrala diskussionsforumet. Den främsta fördelen är att sådana som EnBotEn blir pensionerade. Och nej, jag tror inte det kommer leda till att fler nybörjare känner sig välkomna att diskutera. -- Innocent bystander (diskussion) 5 augusti 2015 kl. 20.13 (CEST)Svara
Jag har nu använt några timmar på att försöka sätta mig in i förslaget och diskussionen rörande Flow. Inte för att jag riktigt vet hur mycket jag har förstått; men det förefaller som om Innocent bystander har rätt i att det knappast löser problemet med rundskrivelser. Dirigerar vi dem till samma plats som projektegna diskussionsinlägg, så kommer trådar med de förra att dränka de senare. Däremot verkar arkiveringen och historikhanteringen att ändras radikalt; men jag tycker inte detta verkar att vara tänkt att fungera retroaktivt. Därför tror jag det är vettigt att nu gå vidare med avskiljandet av rundskrivelser, även i arkiven. När Flow (med eller mot vår önskan) införs här, kommer det då att göras på två redan separerade platser, en för BB-inlägg och en för rundskrivelser. Jörgen B (diskussion) 10 augusti 2015 kl. 22.37 (CEST)Svara

I princip för en uppdelning[redigera]

(Ange gärna också kortfattat eventuella invändningar mot detaljerna!)

  1. Jörgen B (diskussion) 3 augusti 2015 kl. 13.24 (CEST)Svara
  2. LPfi (diskussion) 6 augusti 2015 kl. 08.11 (CEST) Jag håller med om att Bybrunnen i första hand bör användas för verkliga diskussioner. Att meddelandena hamnar på en mer undanskymd plats är inget problem, då målgruppen i hög grad nås på Wikipedia. En tydlig länk till den andra sidan och kommentarer på Bybrunnen (av någon av oss), då något i högre grad berör Wikibooks, torde räcka. Och det är meddelandena som bör flyttas, inte bybrunnsdiskussionerna.Svara

Mot en uppdelning[redigera]

Omformulerat konkret och detaljerat förslag[redigera]

Förslaget "i ett nötskal": Dela upp genom att ändra länken på GMD-sidan. Korslänka överst på de två nya sidorna. Dela upp trådarna från 2012 och framåt på samma vis (med dubbelarkivering i tveksamma fall). Lämna i övrigt normalt rundskrivelser utan åtgärd.

Detaljer[redigera]

  1. Uppdelningen nu och framåt: Vi flyttar den nuvarande Bybrunnen till Wikibooks:Rundskrivelser, och korslänkar denna sida med nya Wikibooks:BB. Vidare ändrar vi länken hit till på sidan m:Distribution_list/Global_message_delivery till att i stället peka på Rundskrivelser. De två BB-trådar som är projektegna flyttas till nya BB; övriga 18 kvarstår på Rundskrivelser. (Vi kommer därmed att få en ofullständig historik för nya BB; men när nya BB skapas med de 2 projektegna trådarna, kan vi hänvisa till historiken för Rundskrivelser i kommentarfältet.)
  2. Uppdelningen av arkiven: Jag har redan fixat ett "rensat"" BB-arkiv, nämligen sidan Användare:JoergenB/BB-arkiv 2012-. (Den innehåller 24 trådar, varav några är rundskrivelsetrådar med endast mycket liten projektegen anknytning; jag tycker att en begränsad dubbelarkivering i detta fall kan vara bättre än att man inte hittar en tråd där man väntar sig det - om nu till äventyrs någon letar efter rundskrivelseanknutna trådar i våra arkiv.) Vi flyttar detta rensade arkiv till det nya namnet Wikibooks:BB/Arkiv/2012-2014. De tre gamla arkiven Wikibooks:BB/Arkiv/<årtal> flyttas till respektive Wikibooks:Rundskrivelser/Arkiv/<årtal> (för årtalen 2012, 2013 respektive 2014), och befrias från de trådar som inte initierats av rundskrivelser. (En handfull trådar blir på så vis dubbelarkiverade.)
  3. BB-trådar arkiveras i framtiden "vid behov". (Just nu behövs knappast botar för detta.) Den 1/1 år 2016 flyttas Wikibooks:Rundskrivelser till Wikibooks:Rundskrivelser/Arkiv/20162015, och en ny Wikibooks/Rundskrivelser skapas. (Processen upprepas kommande år, såvida inte då redan Flow e. d. är i funktion. Man bör då också kontrollera att inte m:Distribution_list/Global_message_delivery uppdaterats automatiskt.)
  4. Om någon i fortsättningen startar en projektegen diskussion förorsakad av en rundskrivelse, kan hen lämpligen diskutera på Rundskrivelser, men också lägga in en blänkare med länk på BB. Jörgen B (diskussion) 10 augusti 2015 kl. 22.37 (CEST)Svara

Diskussion[redigera]

Ser bra ut. --Averater (diskussion) 11 augusti 2015 kl. 08.34 (CEST)Svara

Verkställt![redigera]

Jag har nu verkställt uppdelning av arkiv och sidor, enligt ovanstående. Korslänkningen mellan Bybrunnen och Rundskrivelser kan rätt säkert snyggas till. De övergripande arkivsidorna gjorde jag gemensamma.

De bottar som lagt upp rundskrivelsen har trevligt nog börjat att lägga in utkommenterad text, där det anges vilka listor adresserna hämtats från. Med vägledning av detta ändrade jag i tre wikimedialistor. Det kan dock finnas flera, så det är inte omöjligt att någon ytterligare rundskrivelse dyker upp på BB. I så fall flyttar vi väl den till Rundskrivelser och rättar den aktuella listan när vi ser detta. Jörgen B (diskussion) 15 augusti 2015 kl. 22.16 (CEST)Svara

Ytterligare listor[redigera]

Jag noterade att två massmeddelanden dykt upp på Bybrunnen (lösenord och stipendieansökan), flyttade dem till Rundskrivelser och ändrade länkarna på meta:Distribution list/Global message delivery/sv och meta:User:PEarley (WMF)/Mass Message - large. --LPfi (diskussion) 5 januari 2016 kl. 09.02 (CET)Svara