Hoppa till innehållet

Wikibooks:Riktlinjer/Trovärdighet

Från Wikibooks

Trovärdigheten och pålitlighet är viktigt. Därför är det viktigt att det som skrivs håller hög kvalitet, att det är språkligt riktigt och att faktauppgifter stämmer.

Fakta och källor[redigera]

På Wikibooks använder vi sällan referenser för enskilda uppgifter på samma sätt som på Wikipedia. Fotnoter och andra kommentarer som inte för bokens resonemang framåt stör läsningen. Genom att böckerna ofta har en liten grupp huvudsakliga författare är risken för oupptäckt sabotage mindre än på Wikipedia. Böckerna strävar också främst att ge en allmän förståelse för ett ämne och enskilda faktauppgifter är ofta av underordnad betydelse.

Det betyder inte att vi får slarva med fakta – om du är det minsta osäker på om det du skriver är sant skall du kontrollera det med pålitliga källor. Då det gäller överraskande eller kontroversiella uppgifter är det bra att berätta varifrån man har sin uppgift. Vid uppgifter som ändras med tiden bör man ange årtal. Det är också bra att hänvisa till lämplig litteratur för fortsatta studier.

Språk[redigera]

Hitta inte på nya begrepp! För de flesta fenomen finns etablerade eller åtminstone genomtänkta termer på svenska. De kan ofta hittas i specialverk, till exempel svenska datatermgruppens ordlista för datortermer på svenska. Sökning i flera ordlistor kan göras genom Rikstermbanken.

Använd också ett vårdat språk. Jargong av olika slag gör lätt texten svår att förstå för oinvigda och kan minska trovärdigheten.