Hoppa till innehållet

Wikibooks:Riktlinjer/Skräm inte bort nybörjare!

Från Wikibooks

Wikibooks har blivit till vad det är idag genom hårt arbete från dess flitiga och dedikerade användare, men också genom bidrag från många, ofta anonyma, nybörjare. Nya bidragsgivare är presumtiva "medlemmar" och därför en högt värderad resurs. Vi måste behandla nybörjare med vänlighet och tålamod - inget skrämmer bort potentiellt värdefulla bidragsgivare snabbare än fientlighet gentemot dem. Nybörjare, per definition, saknar kunskapen om hur vi gör saker - de flesta av oss har varit nybörjare en gång (*), och många av oss ser sig fortfarande som nybörjare efter månader, om inte år, av deltagande.

Skräm inte bort nybörjare![redigera]

Nybörjaren[redigera]

  • Nybörjare är ofta tveksamma när det gäller att göra ändringar, särskilt större sådana, på grund av rädsla av att skada Wikibooks (eller att förnärma andra Wikibookianer eller att bli flamade för sina ändringar). Lär dem att vara djärva och bli inte irriterade av deras skygghet.
  • Många saker som är självklara för en erfaren användare är okända för nybörjaren.
  • De första personer som nybörjaren kommer i kontakt med blir en sorts representanter för Wikibooks. Ovälkomnande kommentarer och elakheter blir därför extra känsliga. Om nybörjaren inte känner sig välkommen, drar han sig naturligtvis bort från Wikibooks. Anlägg en vänligt ton, och tänk på att man inte har något att förlora på detta.

Användaren[redigera]

  • Även om du aldrig var nybörjare, försök förstå deras värde för gruppen.
  • När nybörjarna gör några vanliga nybörjarmisstag, fixa dem utan att göra någon affär av det. Så småningom märker de hur det skall vara. Om det inte är frågan om klara fel utan konventioner kan du välja att artigt berätta varför vi brukar göra på det andra sättet.
  • Lämna gärna en hälsning på deras diskussionssida för att de ska förstå att de är välkomna på Wikibooks.
  • När du lämnar kommentarer efter rättning av nybörjarfel, gör det vänligt och hövligt. Om du har svårt med det, låt bli att kommentera felen. Vid behov kan du lämna också rättandet till andra.
Nybörjare ska behandlas med kärlek
  • Om du ger råd åt nytillskott, tona då ner retoriken några steg från din vanliga samtalston. Försök att få nytillskottet att känna sig genuint välkommen, inte som om de måste vinna ditt godkännande för att få medlemskap i en exklusiv klubb.
  • Ofta ser nybörjarförsök ut som klotter, på grund av tekniska misstag. Utgå ifrån att nytillskottet vill hjälpa Wikibooks. Ge dem en chans.


(*) Det är möjligt att du aldrig varit en nybörjare. Om du, till exempel, varit en bidragsgivare på andra wikis som fungerade enligt liknande principer eller om du var så redigeringsrädd att du läste all referensinformation möjlig innan du la till ett komma. Inget av dessa är legitimerade till sån stolthet att de får se ner på entusiastiska nybörjare.