Hoppa till innehållet

Wikibooks:Riktlinjer/Inga personangrepp

Från Wikibooks

Gör inga som helst personangrepp på Wikibooks. Kommentera fakta, inte användare. Personangrepp leder till konflikter som lätt skrämmer bort användare och leder ofta till att svåra dödlägen uppstår. I synnerhet redigeringskommentarer som innehåller personangrepp är ett mycket grovt brott mot etiketten.

Ifall du ser grova personangrepp[redigera]

Om du ser ett grovt personangrepp mot någon annan är det bra att genast radera det. Den som skrev det kommer att ångra sig och det är bättre ju färre som hann se det. Om angreppet ingår i ett inlägg med substans kan man antingen lämna kvar resten (Din ***, måste du ...?" -> "[---] Måste du ...?") eller, om detta inte låter sig göras utan att betydelsen i resten av inlägget ändrar, radera inlägget helt och lägga in en vänlig kommentar på användarens diskussionssida ("Jag tror inte att du ville uttrycka dig som du gjorde så jag strök inlägget. Måntro du kan skriva om det i litet neutralare ton?")

Då inlägget inte är så grovt att det bör tas bort, men man ändå vill markera att det inte är acceptabelt kan man stryka över angreppet genom att lägga <s> </s> runt det (okvädningsord).

Personangrepp mot en själv[redigera]

I största allmänhet anses det dåligt att radera och på något sätt förvanska sin diskussionssida och olika människor kan ha ganska olika bedömningar vad gäller vad som är personangrepp och inte. Därför skall den angripna användaren själv stryka inlägg endast om det i angreppet ingår känsliga personuppgifter, det är frågan om klart klotter eller vandalism (alltså inte från egentliga användare) eller angreppet är verkligt grovt. I det sista fallet kan man markera vad man gjort genom att ersätta angreppet med [struket] eller liknande. Ingen kan begära att någon annan användare ska behöva lämna riktigt grova saker kvar på sin diskussionssida eller annanstans.

Var noga med att inte svara med samma nått. Använd inte heller ett personangrepp som vapen, utan låtsas som om motparten hållit sig någorlunda hövlig. Annars är risken stor att konflikten trappas upp. Om du märker att vad du är inblandad i är ett gräl snarare än en diskussion kan det vara bra att trappa ner på redigeringstakten i den frågan, så att andra med neutralare syn hinner med. Lämna diskussionen åtminstone tills du är lugn.

Allmänt[redigera]

Användare har ofta mycket skilda åsikter i frågor och är inte alltid överens om hur en artikel ska utformas. Detta är fullt rimligt då de flesta bidragslämnare vill kunna bidra med sin syn på saker och ting. Att alla dessa åsikter kan sammanfattas kan hjälpa att göra formuleringar mer balanserade. För att kunna underlätta sådana sammanfattningar måste alla acceptera att vi alla är delaktiga i ett gemensamt projekt precis som vi alla är Wikibooksner.

Kom ihåg att konflikter på diskussionssidor och andra forum är tillgängliga för alla på Internet, och att samtliga kommentarer ses som representativa för projektet som helhet. Hur du och andra beter sig på Wikibooks kommer att forma andras bild av dig och dina meddeltagare.

En deltagare i Wikibooks skall vara:

 • Hövlig
 • Hålla sig till god etikett
 • Respektera andras rätt till egna åsikter. Detta betyder inte att man måste hålla med de åsikterna, utan bara komma överens om att man tycker olika.
 • Diskutera fakta och hur dessa ska uttryckas i en artikel, inte andra deltagare.
 • Aldrig säga att en åsikt är felaktig bara p.g.a. att en viss person uttrycker den.
 • Att överväga att fortsätta en dispyt i mindre offentliga forum ifall konflikten hotar att bli rent personbaserad.
 • Läsa Wikibooks:Konfliktlösning och se om andra användare kan hjälpa till att lösa en konflikt
 • Toleranta gentemot andras åsikter även om man inte håller med dem. Du kan gott och väl betrakta den andra partens åsikt som extrem. Även om detta är sant är Wikibookss mål att försöka uppnå en neutral ståndpunkt, inte att utestänga okonventionella idéer. Vårt uppdrag är inte att skriva "Den Enda Korrekta Versionen av Sanningen"

Exempel på personangrepp

 • Negativa kommentarer om en person och "Jag är bättre än du"-angrepp som "Du har inget liv" och dylikt.
 • Rasistiska, sexistiska, homofobiska kommentarer riktade mot andra användare. Även kommentarer om en deltagares religiösa eller etniska tillhörighet även om personen tillhör t.ex. en specifik religiös grupp.
 • Politiska gliringar, som att kalla någon "nazist", "kommunist", "sosse", "moderat" o.s.v.
 • Skällsord eller svordomar riktade mot andra användare. Även om dessa inte är riktade mot en specifik användare, bör fula ord undvikas.
 • Hot om polisanmälan eller liknande åtgärder
 • Dödshot
 • Hot om att utsätta deltagare för politisk, religiös eller liknande förföljelse av en statsmakt, arbetsgivare eller dylik instans. Brott mot detta kan leda till en lång blockering.

Det finns aldrig några ursäkter att gå till personangrepp. Undvik det alltid och försök behålla behärskningen. Det är aldrig nödvändigt att svara genast: sov på saken vid behov. I riktigt svåra fall kan användare bli blockerade för personangrepp.

Se även argumentationsfel och argumentum ad hominem.