Vokabel

Från Wikibooks

Vokabel är ett glosförhörsprogram.

I programmets hjälpavsnitt finns utförliga instruktioner. Studera dem och du kommer att finna många användbara finesser. Här nedan kommer endast en kortfattad beskrivning.

Programmet Vokabel är konstruerat av Per-Erik Kristensson, en medlem av Svenska Sällskapet för Interlingua (SSI) [1]. Det är mycket professionellt har erhållit flera utmärkelser. Ett utmärkt program i synnerhet för den som studerar språk och vill plugga glosor och korta fraser. En av de stora fördelarna med detta program är att man själv lätt kan komplettera ordlistorna med nya glosor, även ordlistor som skrivits av andra. Programmet är gratis och man hittar det på adressen http://www.pekspro.com/ som är skriven både på svenska och engelska. Förutom Vokabel finns där flera program för tidsfördriv. För att ladda ner programmet klicka på ”Ladda ner Vokabel”. Programmet fungerar på datorer med Windows95 och nyare varianter. Det kräver endast ett utrymme på 590 kB. Fönster och instruktioner är översatta till sex språk, bl.a. svenska och interlingua. Det stora arbetet med översättning till interlingua är gjort av SSI:s förre ordförande Jan Årmann. Man kan lätt ändra språk i Verktyg/Utensiles – Inställningar/Configurationes – Avancerat/Avanciate – Ändra språk/Cambia lingua.


Instruktion för att lägga till nya glosor

I slutet av en ordlista finns en rad med tre positioner kallade Ny/Nove – Ny/Nove- Ny/Nove. Dubbelklicka på Ny/Nove i den första, vänstra, positionen (se pil på bilden till höger) och skriva det nya ordet. Klicka ”Enter”. Detta är viktigt! Skriv sedan in översättningen av ordet i nästa ruta. Den tredje positionen är avsedd för synonymer eller förklaringar och behöver inte fyllas i på varje rad. Men klilcka i alla fall ”Enter” även där.

Man kan även fylla i färdiga listor med glosor skrivna I Word eller andra ordbehandlingsprogram. Då skall orden och dess översättningar var åtskilda av något av följande tecken:  ; : | , = -. T.ex.

       hund, can
       katt, cato
       föl, pullo, (cavallo neonate)

Tredje positionen behöver alltså inte var ifylld varje gång. Efter varje rad klickar man ”Enter”

När listan är klar kopierar men den och klistra in allt i den första vänstra positionen ”Ny/Nove” längst ner i ordlistan. Då kommer glosorna placerade i god ordning även om endast en del har synonymer/förklaringar i tredje positionen. En genial lösning.


Instruktion för att sortera in nya glosor i bokstavsordnig

Klicka Redigera/Redige. Markera alla/Marca totes Klicka Redigera/ Redige. Sortera/Sorti Nu ska alla glosor finnas I rätt ordning


Instruktion för att söka ordlistor

Det är nödvändigt att filen har gls-format. För den som vill lära sig interlingua finns en svensk-interlinguaordlista och en interlingua-svensk ordlista på adressen in www.interlingua.nu under länken “Läromedel och kurser”. Höger klicka på någon av filerna och välj ”Spara som..”. Glöm inte var den är sparad. Det är klokt att öppna en särskild katalog för sådana filer På sidan http://www.pekspro.com/ , länken Vokabel 2.31, länken exempelfiler, glosfiler och översättningar finns några andra ordlistor på andra språk.


Instruktion för att påbörja förhör

Klicka på Arkiv/Archivo – Öppna/Aperi och välj den gls-fil som du sparat i din katalog. Klicka på Förhör/Quiz Det enklaste alternativet där är ”Standard” men nedtill i Förhörsinställningar/Configuration de quiz kan man välja flera varianter.

Lycka till!