Hoppa till innehållet

Visual Basic.net

Från Wikibooks

Lär dig programmera i Visual Basic.net.Ladda ner: Visual Basic 2005 Express Edition
Det är en uppstyckad version av Visual Studio 2005.


Kom igång

[redigera]

File > New Project > Windows Application

Välj objektet Button i Toolbox.
Dra ut det till Form1.
Dubbelklicka på knappen Button1 som du just skapat.

Kodfönstret visas. Skriv in följande text mellan Private Sub (under) och End Sub (över):


msgbox "Hello World!"


Klicka sedan på Run program-knappen.

Resultat:
Du har gjort så att en ruta med texten "Hello Word!" visas när du klickar på knappen Button1.