Hoppa till innehållet

Vetgirig Guide/Eget ämne

Från Wikibooks
Eget ämneEget ämne: En guide för hur man skriver frågesport.

[redigera]

1. Innan du börjar:

[redigera]
Viktigt
[redigera]

Om du av någon anledning inte ändrar i ett ämne som du håller på att skapa så kommer det ta ett helt år innan det försvinner. Du kan alltså låta ett ämne ligga på is ganska länge tills du har tid att fortsätta med det.

1.Sök i ämnesdatabasen.
[redigera]

Det kan mycket väl vara att någon redan har skrivit ämnet eller delar av det. Detta är mycket viktigt då man ha så mycket olika ämnen som möjligt. Det finns en möjlighet att komplettera existerande ämnen. I så fall bör du gå igenom det ämne som redan finns så att du har klart för dig vad som behöver läggas till eller tas bort.

2.Ämnen bedöms olika.
[redigera]

Vissa ämnen är mer allmänbildande än andra och passar in i fler tävlingar. Om ämnet handlar om ett enskilt verk eller person kan det inte anses vara lika allmänbildande som när det handlar om en konstinriktning. Ett ämne om en politiker är inte lika allmänbildande som ett ämne om ett politiskt parti, och så vidare. Givetvis spelar det roll vem personen eller vilket verk det är, men detta är som oftast undantagsfall. Du som skribent behöver egentligen inte bekymra dig över vilka tävlingar som ämnet passar in i. Det viktiga är att skriva ett bra utformat ämne som passar som frågesport. Således är det tekniska betyget det som beskriver hur duktig du har varit.


2. Förarbete:

[redigera]
1.Välj alla frågor först.
[redigera]

Sätt dig ned med penna och ett block papper. Det är lättare att styra val av frågor på idéstadiet innan man har skrivit dem, och man slipper känna sig missnöjd för att ”ämnet blev snett”. Skriv ned en lista på de viktigaste sakerna inom ämnet. Dessa skall du senare göra om till frågor. Ämnets storlek bestämmer antal frågor. Ju större ämnet är ju fler viktiga saker kan man tänka sig behöver täckas in.

2.Var restriktiv.
[redigera]

I regel är det bättre med färre frågor. Då kan man vara säker på att frågan behandlar något viktigt och värt att veta. Hamnar du över 20 frågor bör du tänka över om ämnet kräver så mycket. Det kan ju vara så ämnet kräver ännu mer. Men var på vakt! Om vi skulle skriva ämnet "Dag Hammarskjöld" bör vi nog hamna på under 20 frågor medan ämnet ”Kommunism” skulle mycket väl kunna hamna på 20-30 frågor (eller mer!). Tumregeln bör vara att mindre är mer, speciellt i ämnen som inte kan anses som speciellt allmänbildande. Undvik sk. ”struntfrågor”.

3. Skrivfasen:

[redigera]
1.Välj svårighetsnivå.
[redigera]

Det finns olika sätt att reglera svårighetsnivå på frågan. Vi kommer in på detta alldeles snart. Innan du skriver frågan och hela tiden medan du skriver den bör du vara väl medveten om hur svår frågan får vara av den anledningen att man skriver underhållning för andra och inte en själv. Normalt sett bör man undvika göra frågan för lätt eller för svår. Vidare bör barnämnen bör ha en annan svårighetsnivå än de skapade för vuxna.

2.Frågeställning.
[redigera]

Tänk på att frågeställningen skall vara lättläst, det allra viktigaste för en fråga är att det skall gå att begripa frågeställningen. Vidare är det mycket viktigt att man är så kortfattad som möjligt. Många av tävlingarna går på tid och frågor som man hakar upp sig på fungerar dåligt. Här gäller givetvis en balansgång mellan längd, innehåll och läsbarhet. Vissa frågor måste vara långa, men undvik detta om du kan.

3.Svarsalternativ.
[redigera]

Viktigast är att man är kortfattad. Precis som för frågeställningen gäller det här man måste kunna läsa alla alternativen snabbt. Ibland går inte det, men var kort om du kan. Om du vill påverka frågans svårighetsgrad kan du göra detta på olika sätt:


  • Antal svarsalternativ: Ju fler du har ju svårare blir frågan.
  • Likvärdighet: Om alla svarsalternativ är lika trovärdiga blir frågan svårare.
  • Typ: Skrivfråga är (i princip) alltid svårare än om du skulle ge alternativ.


Tre till fem svarsalternativ brukar ofta fungera bra. Två alternativa svar är förbehållet extra "svåra" frågor. Huruvida tre, fyra eller fem svarsalternativ ska användas är beroende på sammanhanget. Av största vikt är dock att dessa alternativ är väl övervägda. Om svarsalternativen är av lite större längd (t.ex. en mening) så kan det vara en idé att reducera antalet, inte minst med tanke på om ämnet också skall användas i Duellen och andra tävlingar, inte bara publiceras till Snabben. Tänk på att du skriver underhållning så du kan med gott hjärta vara "komiker" i ett av alternativen, i varje fall om du har valt att ha fem svarsalternativ. Nackdelen med att ha med ett "komiskt" (och därmed ofta ganska tydligt felaktigt) alternativ kan vara att frågan tar längre tid att läsa än om du valde att helt stryka detta alternativ. Du bör också tänka över lämpligheten med "skämtsamheter" i förhållande till vad slags ämne som du skriver. Det är kanske inte helt vällyckat med "lustigheter" i ett ämne om t.ex. Förintelsen, medan andra ämnen i högre grad inbjuder till humoristiska alternativ (som i rätt sammanhang också kan vara "realistiska"). Använd förnuftet!

Undgå att presentera i stort sett helt identiska alternativ (gäller framför allt frågor där en siffra/ett tal efterfrågas). Om du t.ex. frågar efter Vatikanstatens areal så bör du inte sätta alternativen så tätt som 0,43 kvkm, 0,44 kvkm, 0,45 kvkm, 0,46 kvkm och 0,47 kvkm. Optimalt sett så bör bara ett (eller högst två) av alternativen vara i samma storleksordning. En bra avvägning här kan vara att reducera antalet svarsalternativ till fyra och sätta alternativen till 0,44 kvm, 10,44 kvkm, 100,44 kvkm och 1000,44 kvkm. När det gäller dylika sifferfrågor kan det dock inte poängteras tillräckligt noga att de bör användas restriktivt och (i stort sett) alltid med (ett begränsat antal) svarsalternativ.

Det kan styrka ditt ämne om man kan resonera bort de felaktiga alternativen, men detta kan på intet sätt sättas som ett standardkrav. Ett eller flera av de felaktiga svaren kan du med gott samvete göra lika "trovärdiga" som det korrekta. Detta är naturligtvis något som du avgör själv, men som du ser kan man laborera rätt mycket med svårigheten. Använd förnuftet!

Om du väljer göra en skrivfråga var då säker på att det riktiga svaret hör ihop väl med frågan och inte är svårstavat. Felanmäl dina egna frågor redan innan publiceringen för att lägga till olika alternativa stavningar. Till exempel: om du i din fråga eftersöker svaret "Karl Andersson" så bör du felanmäla så att även alternativen "Carl Andersson", "Karl Anderson" och "Carl Anderson" godkänns. Felanmälan göres genom att du trycker på "Felanmäl fråga" när du går igenom ämnet.

4.Bild.
[redigera]

Bilden bör vara direkt relevant till frågan. Det bör som regel finnas bild till varje fråga och du kommer förväntas klistra in en bild i majoriteten av frågorna. Den enkla anledningen är att det blir trevligare med grafik. Undvik gärna våld eller nakenhet om det inte är så att ämnet kräver sådana illustrationer. Bildformat som godkänns är jpg och gif. Bildstorleken är maximerad till 100 KB, men även bilder med så pass ringa storlek kan bjuda på problem om de har för stor höjd. Det blir nämligen en hel del scrolling med för höga bilder. En tumregel kan här vara en maximal höjd på 300 punkter.

Bilden kan också vara ett verktyg för att reglera svårighetsgrad. Bilden får dock inte vara förvillande, men om du har två bilder som passar till samma fråga så välj den som gör frågan bäst, rätt svårighetsnivå, inte den som ser snyggast ut. Avsaknad av bild för att göra felaktiga svarsalternativ trovärdiga är möjligt grepp. Undvik detta om du kan.

Kom ihåg att många bilder är copyrightskyddade. Använd därför enbart illustrationer som du är säker på inte faller under denna kategori.

5.Kommentar.
[redigera]

Här kan du breda ut dig och visa din kunskap. Här är mer bättre. Tro det eller ej men folk läser faktiskt kommentaren och om du vill lära ut gör du det här. Men det är en fördel om du visar återhållsamhet och inte klipper ut och limmar in stora textsjok från t.ex. Wikipedia. Det är viktigt att du författar kommentaren själv och att du anger källa, så att det du påstår kan vidimeras.

4. Innan du begär publicering:

[redigera]
1.Läs igenom.
[redigera]

Tråkigt javisst, men det kan löna sig stort. Medlemsjuryn kommer att bedöma både den språkliga och den innehållsmässiga nivån på dina frågor, så skicka inte en halvfärdig produkt till publicering. Antingen får ämnet oförtjänt dåliga betyg eller så kommer du att få ämnet i retur.

2.Låt ämnet mogna.
[redigera]

Du kanske har glömt bort något? Låt ämnet ligga några dagar eller en vecka innan du begär publikation. Något kan ju ha blivit fel. Har du gjort förarbetet väl bör det inte bli många ändringar.

3.Det var allt, lycka till!
[redigera]