Trädvårdens myter

Från Wikibooks

Inom den "traditionella" trädvården förekommer endel praxis som är svåra att förstå när man har kunskap om trädets biologi och funktion. Forskning har .o.m. visat att många av dessa metoder är direkt skadliga.


Sårförslutningsmedel

På marknaden säljs endel medel som ska användas för att täcka över beskärningssnitt eller andra skador. Dessa skapar en gynnsam miljö för rötsvampar och bakterier och gör mer skada än nytta. Man ska därför lämna snittytor och skador som de är.


Plombering

Att fyll ihåliga träd med cemet eller andra material har samma effekt som sårförslutningsmedel, luftfuktigheten höjs och det gynnar rötsvampar.


Rötrensning

Håligheter i träd rensas ut på död ved i försök att få bort rötsvamp. Det går inte att få bort svampen på detta sätt, det är istället stor risk att man skadar trädets egna skyddsväggar och på så sätt uppnar upp nya vägar för rötan. Att försiktigt ta bort rötskadad ved med handen skadar inte men gör heller inte trädet vitalare.

Dränering

Stabilisering med järnband och stag


Föryngringsbeskärning

Det går inte att göra ett träd yngre och starkare genom beskärning. Att avlägsna levande grenar innebär alltid att trädets enda möjlighet att tillgodogöra sig solenergi reduceras.


Toppkapning


Stamparallellt snitt (Flush cut)

Tidpunkt för beskärning