Tänk på ett kort

Från Wikibooks

Tänk på ett kort är ett trick av matematisk karaktär och som endast kräver lite enkel matematik.


Detta behövs[redigera]

Kortlek utan jokrar (52 kort). Eller så kan man be någon tänka på ett kort istället för att han får dra ett kort.


Tillvägagångssätt[redigera]

Blanda kortleken. Ge kortleken till någon ur publiken och be denne dra ett kort, visa det för dom övriga i publiken, lägga det på minnet, lägga det underst i kortleken och lägga kortleken på bordet.

Be därefter personen att dubbla kortets värde och sedan lägga till tre. Därefter skall värdet multipliceras med fem. Sedan skall denne lägga till ett om det var en klöver, två om det var ruter, tre för spader eller fyra för hjärter. Be om värdet som räknats fram och du kan omedelbart tala om kortets värde och färg.

Det är bara att dra ifrån 15 från summan och dela resten med 10. Nu står kortets värde till vänster om decimalkommat och siffran för färgen till höger om kommat

Exempel: draget kort, Klöver 8. 8 x 2 = 16, 16 + 3 = 19, 19 x 5 = 95, lägg till för klöver 1, 95 + 1 = 96 detta är summan som publiken räknar fram. Du tar detta värde - 15 = 81 och delat med 10 = 8,1. Kortet var en 8 och färgen 1 = klöver.

Vid behov kontrollera mot understa kortet i leken.

Övrigt[redigera]

Detta trick kan användas för att rätta till ett misslyckat trick i vilket ett av publiken känt kort skall plockas fram.


Tänkvärt[redigera]

Kortkonsts syfte är ej att lura någon utan det är att roa/underhålla publiken.