Hoppa till innehållet

Svenskt Numismatiskt Lexikon

Från Wikibooks


A[redigera]

Advers[redigera]

Advers är en äldre benämning av myntets framsida.

B[redigera]

C[redigera]

D[redigera]

E[redigera]

F[redigera]

Frånsida[redigera]

Frånsida är namnet på ett mynts baksida.

G[redigera]

Gravör[redigera]

Gravören är myntets formgivare.

H[redigera]

I[redigera]

J[redigera]

K[redigera]

L[redigera]

M[redigera]

Mynthandlare[redigera]

Person som bedriver handel med mynt, vanligtvis i en butik av något slag.

Myntklubb[redigera]

Myntklubb, sammanslutning av myntsamlare och numismatiskt intresserade som håller regelbundna eller oregelbundna sammankomster.

Myntmästare[redigera]

Myntmästaren är den som ansvarar för myntutgivningen, myntverkets föreståndare.

Myntmästarmärke[redigera]

Bokstav eller bokstäver på myntet som berättar vem som var myntmästare då myntet präglades. Sedan 1986 är myntmästarämbetet avskaffats och myntmästarmärket avser istället riksbankschefen. Exempel: U = Bengt Ulvfot, D = Bengt Dennis, B = Urban Bäckström, H = Lars Heikensten och SI = Stefan Ingves

Myntort[redigera]

Platsen där myntet präglas.

Myntsamlare[redigera]

Myntsamlare avser en person som samlar på mynt.

Myntämne[redigera]

Materialet som myntet tillverkas av.

N[redigera]

Numismatik[redigera]

Numismatik är läran om mynt, sedlar, medaljer och polleter.

Numismatiker[redigera]

En numismatiker är en person som syslar med numismatik.

O[redigera]

Omskrift[redigera]

Text längs myntets kant, kan figurera på båda sidor av myntet.

P[redigera]

Patina[redigera]

Patina. Ett mynts patina avser dess lyster/färgton, något som kan ändras över tiden.

Prägling[redigera]

Avser processen där myntet tillverkas och för att vara fullständigt korrekt det skede där myntet får sina detaljer. Exempel: Enkronorna började präglas 1875.

Präglingsort[redigera]

Se myntort.

Q[redigera]

R[redigera]

Revers[redigera]

Revers är en äldre benämning på myntets baksida.

S[redigera]

Stamp[redigera]

Stampen är ett verktyg där man ingraverat myntets inverterade från- eller åtsida. Används då mynt präglas.

T[redigera]

Tenar[redigera]

Äldre benämning för myntämne.

U[redigera]

V[redigera]

W[redigera]

X[redigera]

Y[redigera]

Z[redigera]

Å[redigera]

Åtsida[redigera]

Åtsidan är myntets framsida.

Ä[redigera]

Ö[redigera]