Stora Spelboken/Låt tärningarna rulla/Perudo

Från Wikibooks

Perudo är ett tärningsspel med rötter i Sydamerika. 2 eller fler spelare.

Detta behövs[redigera]

 • Fem sexsidiga tärningar (T6) per spelare
 • En tärningsbägare el liknande per spelare

Att börja spela[redigera]

För att avgöra vem som ska börja kastar alla spelare kastar en tärning var. Den spelare som slår högst börjar.

Alla spelare skakar alla sina tärningar i sin bägare och vänder koppen nedåt och kikar på sina tärningar. Man gör klokt i att inte visa sina tärningar för någon annan.

Den spelare som börjar ska uppskatta hur många av alla spelares tärningar tillsammans som visar ett visst antal prickar.

Exempel på bud[redigera]

Spelaren uppskattar att alla spelare totalt tillsammans har fem tärningar som visar tre prickar. Spelaren säger då "fem treor".

Spelets gång[redigera]

Den spelare som följer i tur ska överträffa denna gissning (eller säga Perudo, se nedan). Man kan överträffa gissningen på tre sätt:

 • Gissa fler antal tärningar.
 • Gissa ett högre värde på tärningarna, utan att minska antalet tärningar.
 • Gissa både fler antal tärningar och högre värden på dessa.

Exempel på giltiga bud[redigera]

För att gissa fler antal tärningar kan en spelare i vårt exempel säga "sex treor" (eller "sju treor" eller "åtta treor" och så vidare).

För att gissa ett annat värde kan en spelare i vårt exempel säga "fem fyror" (eller "fem femmor" eller "fem sexor"). Däremot kan spelaren inte gissa samma antal tärningar och ett lägre värde som "fem tvåor".

För att gissa både fler antal tärningar och högre värden kan spelaren i vårt fall bland annat säga "sex fyror" (eller "sex femmor" eller "sju fyror" och så vidare)

Ettor är jokrar[redigera]

Ettor är jokrar och har det värde som den gissande spelaren önskar. Om spelaren väljer att gissa på femmor så får denne alltså räkna alla spelares ettor som femmor. Om nästa spelar istället väljer att spela på treor så får denna räkna alla ettor som treor.

Den spelare som så önskar kan välja att spela på ettor. Bud på ettor behöver endast nå häften av antalet tärningar i föregående bud. Ett bud på "fyra treor" kan alltså följas av ett bud på (minst) "två ettor". Om det föregående budet var ett udda värde avrundas budet på ettor uppåt. Ett bud på "sju femmor" kan följas av ett bud på (minst) "fyra ettor".

Den spelare som vill lägga ett bud på ett högre värde än ettor (t ex tvåor), måste dubbla antalet ettor och addera ett. Ett bud på "fyra ettor" kan följas av ett bud på (minst) nio tvåor, treor, fyror, femmor eller sexor.

Man får bara öppna en omgång med bud på ettor i en Calzoneomgång (se nedan).

Perudo (eller Doodoo)[redigera]

Den spelare som tror att föregående spelares bud är för hög säger Perudo (eller Doodoo) och alla spelare visar sina tärningar. Den av de två spelarna som hade fel förlorar en tärning och lägger denna framför sig på bordet. Spelomgången är slut och nästa omgång börjar med att alla spelare skakar sina tärningar i kopparna och den spelare som förlorade en tärning börjar gissa.

Jonti[redigera]

Om någon spelare (utom den spelare vars tur det är att gissa) tror att den senaste gissningen är exakt kan spelaren säga Jonti och alla visar sina tärningar. Om spelaren som sade Jonti hade rätt belönas denne med en av sina tidigare förlorade tärningar, och får börja gissa i nästa omgång. Ingen spelare kan dock någonsin ha fler än fem tärningar, och därför kan inte en spelare som har fem tärningar säga Jonti. Om spelaren hade fel i sin Jonti-gissning förlorar denne en tärning

Eftersom Jonti inte får sägas av den spelare som står på tur att gissa, förekommer det aldrig när det bara är 2 spelare kvar.

Calzone[redigera]

Den spelare som just förlorat en tärning och nu endast har en tärning kvar får säga Calzone innan det första budet i en omgång. En Calzoneomgång skiljer sig lite från en ordinär omgång.

 • Ettor är inte jokrar.
 • Bud på ettor behandlas som vilket annat bud som helst, och öppningsbudet får vara ettor.
 • Spelare som har mer än en tärning måste följa värdet, och kan därför endast lägga bud genom att öka antalet (se Tabba).
 • Alla spelare som endast har en tärning kan ändra både värdet och antalet enligt vanliga regler.

Det är spelaren själv som väljer om omgången ska vara en Calzoneomgång, men det gynnar vanligtvis denne spelare.

Spelslut[redigera]

Den spelare som behåller sina tärningar längst har vunnit.

Övriga termer[redigera]

 • Dropsi - Att medvetet låta en tärning hamna på golvet i syfte att försätta den ur spel. Alla tärningar som hamnar på golvet någon gång under spelets gång försätts ur spel.
 • Tossa - Om en spelare misstänker att en annan spelare inte skakat sin bägare med tärningar innan denne vände den upp och ner kan spelaren säga Tossa. Om detta påstående är korrekt tilldelas den felande spelaren en varning. Om påståendet är falskt tilldelas en varning till spelaren som sade Tossa.
 • Varning - Den spelare som ådragit sig tre varningar förlorar en tärning.

Särskilda namn på vissa bud[redigera]

Vissa bud har särskillda namn som den inbitne spelaren kan använda.

 • Dogspangle - Öppningsbudet "två sexor". Efter spelaren Richard Dogspangle.
 • Avancerad Dogspangle - Öppningsbudet "tre sexor"
 • Jaydee - Öppningsbudet "en tvåa". Används ofta för att uttrycka ånger efter att ha utmanat en annan spelare på ett hänsynslöst sätt, eller för att visa att man blev överväldigad eller förlorade mycket i föregående omgång. Efter spelaren Jaydee Jaipiveedy
 • Aced - Budet "tre ettor". Myntat av Richard Dogspangle och först använt av Jaydee Jaipiveedy i världsmästerskapen i Rom 1907.
 • Blues - Konverterar ett vanligt bud till ett bud på ettor i en enda stavelse.
 • Teknorav - En konvertering från ett bud på ettor till ett bud med högre värde. Efter spelaren Beanise Teknorav.

Besläktade spel[redigera]

Perudo är en version av, eller besläktad med, följande:

 • Perudo Santaba
 • Liars' Dice
 • Liars Dice
 • Liari
 • Dudo
 • Cachos
 • Bluff
 • Call my Bluff
 • Luckigames
 • Wayne's World NOT Dice Game