Språkkurser/Tjeckiska/Nybörjare lektion 2

Från Wikibooks

Vi börjar med en liten dialog:

- "Dobrý den! Mluvíte česky?"

- "Ano, ale jenom trochu. Jsem ze Švédska."

Försök översätta den med hjälp av ordlistan nedan!

Slovníček[redigera]

alemen
anoja
českytjeckiska
dobrý den!God dag!
jenombara
jsem"jag är"
mluvíte"ni talar", 2:dra person plural
trochulite grand
ze, zfrån

Verbet "att tala" heter mluvit. Till skillnad från svenskan, så används inte personliga pronomen (dvs ord som jag, du, ni) i så stor utsträckning. Istället böjs verbet utifrån vem som tilltalas. Därför räcker det med två ord för att ställa frågan "talar Ni tjeckiska?". Observera att man niar folk man inte är nära bekant med. Frågar du en kompis samma fråga säger man istället mluvis cesky?

Verbet "att vara" är som i de flesta andra språk starkt oregelbundet. Se tabellen nedan:

(já) jsemjag är
(ty) jsidu är
(on/ona) jehan/hon är
(my) jsmevi är
(vy) jsteni är
(oni/ony/ona) jsoude är

Observera att pronomina som sagt inte behöver uttalas, eftersom verbet i sig talar om vilken person som avses. Detta kommer vi att titta på mer i detalj längre fram i kursen.