Hoppa till innehållet

Språkkurser/Spanska/Specialtecken

Från Wikibooks

Beroende på tangentbord och tangentbordsinställningar är det inte alltid självklart hur vissa tecken skall skrivas. Tecken med accenter kan ofta skrivas så att man först skriver accenten (inte apostrof) och sedan grundbokstaven. Denna metod fungerar också för ñ (med hjälp av AltGr). ¡ och ¿ skrivs med AltGr-! respektive AltGr-? (alltså AltGr-Shift-1 och -2). Också Compose-tangenten kan användas, om man har den (vanlig i Unix/X Window System).

Om man inte har direkt tillgång till specialtecknen kan man ange deras Unicode-kod. I Windows gör man det med det numeriska tangentbordet (med NumLock aktiverat) medan man håller Alt-tangenten nere. För ¿ skall man alltså trycka ner Alt, skriva 0191 och släppa upp Alt. Denna metod skrivs ofta "alt+0191". I en del Linux/X11-omgivningar kan man på motsvarande sätt använda Ctrl-Shift-u och sedan Unicode-koden (tecknet dyker i så fall upp när man fortsätter skriva).