Hoppa till innehållet

Språkkurser/Spanska/Nybörjare/Lektion 2

Från Wikibooks
Lektion 2

El mundo hispánico (Den spansktalande världen)

[redigera]

En Colombia hay cincuenta millones de habitantes. La capital de Colombia se llama Bogotá.

En Argentina hay treinta y nueve coma cinco millones de habitantes. La capital de Argentina se llama Buenos Aires.

En Chile hay quince coma nueve millones de habitantes. La capital de Chile se llama Santiago.

En España hay cuarenta coma tres millones de habitantes. La capital de España se llama Madrid.

En Suecia hay nueve millones de habitantes. La capital de Suecia se llama Estocolmo.

¿Cuántos habitantes hay en Colombia?
— Hay cincuenta millones de habitantes.

¿Cómo se llama la capital de España?
— La capital de España se llama Madrid.

¿Dónde está Estocolmo?
— Estocolmo está en Suecia.

¿Dónde está Santiago? ¿En Argentina?
— No, Santiago está en Chile.

¿En qué país está Asunción?
— Está en Paraguay.

Ordförråd

[redigera]
0  cero          16 dieciséis
1  uno          17 diecisiete
2  dos          18 dieciocho
3  tres          19 diecinueve
4  cuatro         20 veinte
5  cinco         21 veintiuno
6  seis          22 veintidós
7  siete         23 veintitrés
8  ocho          24 veinticuatro
9  nueve         ....................
10 diez          30 treinta
11 once          31 treinta y uno
12 doce          32 treinta y dos
13 trece         33 treinta y tres
14 catorce        34 treinta y cuatro
15 quince         40 cuarenta
el mundo   — världen
  hispánico — spansktalande
  hay    — det finns
  coma    — komma (,)
  millones  — miljoner
  habitantes — invånare
  millones de habitantes — miljoner invånare (jämför med engelskans "millions of inhabitants")
el país    — land
la capital  — huvudstad
  ¿cuánto? — hur många?

Grammatik

[redigera]

Bestämd artikel i singular

[redigera]
maskulinum         femininum
el chico — pojken      la chica  — flickan
el país — landet      la capital — huvudstaden

Alla spanska substantiv är maskulina (el-ord) eller feminina (la-ord). Som regel är ord som slutar på –o maskulina och ord som slutar på –a feminina. Men som det är med alla språk så finns det oregelbundenheter, d.v.s. substantiv som inte följer detta mönster och måste därför memoreras.

Bestämd artikel i plural

[redigera]
maskulinum         femininum
los chicos — pojkarna   las chicas  — flickorna
los países — länderna   las capitales — huvudstäderna

Man lägger till los före ett maskulint substantiv i plural, eller las före ett feminint substantiv i plural.

Plural av substantiv får man genom att lägga till ett –s om ordet slutar på en vokal, eller lägga till ett –es om ordet slutar på konsonant.

Obestämd artikel i singular

[redigera]
maskulinum         femininum
un chico — en pojke     una chica  — en flicka
un país — ett land     una capital — en huvudstad

Man lägger till un före ett maskulint substantiv i singular, eller una före ett feminint substantiv i singular.

Det finns också obestämd artikel i plural som du lär dig lite senare i kursen.


Genitiv

[redigera]

Estocolmo es la capital de Suecia. — Stockholm är Sveriges huvudstad.

Genitiv är ett kasus som huvudsakligen betecknar tillhörighet och ägande. I spanskan använder man de-prepositionen och sätter det ägda i bestämd form, d.v.s. exakt samma konstruktion som i engelskans of-genitiv (Stockholm is the capital of Sweden). Spanskan har inga andra alternativ för genitiv, och därför existerar inga andra alternativ än just de-prepositionen. Det finns med andra ord ingen s-genitiv. Många svenska ord som är sammanskrivna skriver man i spanskan med genitiv.

Summering av lektionen

[redigera]

Nu har du lärt dig bestämd artikel i singular och plural, samt obestämd artikel i singular.

maskulinum            femininum
un  chico — en  pojke    una chica — en  flicka
el  chico —    pojken    la  chica —    flickan
los chicos —    pojkarna   las chicas —    flickorna

Du har också lärt dig genitiv.

Estocolmo es la capital de Suecia.  — Stockholm är Sveriges huvudstad.
El ordenador de María.  (spa.)   — Marias dator.
La computadora de María. (lat. am.) — Marias dator.
Las zapatillas de deporte.      — Gymnastikskor. (eg. sportskor)
El portero de fútbol.        — Fotbollsmålvakt.