Hoppa till innehållet

Språkkurser/Latin/Introduktion

Från Wikibooks

Latin är det språk som talades i Romarriket, av munkar under medeltiden, och av vetenskapsmän och lärda fram till 1800-talet.

De äldsta bevarade inskriptionerna är från 500-talet f.Kr.

Man skiljer på latin, ny-latin, och vulgärlatin. Latin som sådant dog egentligen ut efter romarrikets fall på 400-talet. Innan dess hade det dock blivit det använda språket av kristna (med säte i Rom / Vatikanen), och latin blev de bildades språk. I början var det ingen skillnad på bibel-lärda och andra vetenskapsmän, och latin kom att användas som det vetenskapliga språket också. På latin kunde t.ex. engelsmän, fransmän och svenskar kommunicera sinsemellan. Läroböcker fanns inte på andra språk, så det var svårt att lära sig.

Latin kom att bilda grunden för taxonomin som sätter vetenskapliga namn på djur, svampar, växter och sjukdomar, vilken grundades av Carl von Linné på 1700-talet.

Latin är idag betydelsefullt för att förstå europeisk historia och europeiska språk. Utbildningar i latin finns både på gymnasiet och på universiteten.

Vulgärlatinet levde kvar i provinserna i form av olika dialekter. Dessa utvecklades så småningom till distinkta språk, de romanska språken. Latin är idag ett dött språk; trots att människor studerar och lär sig det finns det ingen som har latin som modersmål. Latin är dock officiellt språk i Vatikanstaten.


Utdrag ur artikeln om Latin på Wikipedia.
Läs resten på svenska Wikipedia.