Hoppa till innehållet

Språkkurser/Iriska/Instruktion

Från Wikibooks
Instruktion ~ Nivå I ~ Nivå II ~ Nivå III ~ Grammatik ~ Ordförråd


Iriska ~ Svenska

Den här wiki-boken är till för att lära dig iriska (Gaeilge na hÉireann), Språket talas huvudsakligen på den irländska västkusten, men talas också av irländska emigranter runtom i världen.

Inledning[redigera]

Den här boken är till för dig som vill lära dig iriska. Jag har börjat skriva den här Wikiboken om språket i hopp om att det ska inspirera fler personer som är mer kvalificerade än jag att ta över uppdraget. Jag själv kan inte tala språket flytande, men eftersom att jag har tendenser att analysera saker tills jag hittar mönster händer det att jag får insikt i att det skulle vara hjälpsamt för andra som lär sig, något som kanske inte skulle falla som talar mera obehindrat in.

Bidra gärna med nytt material eller gör ändringar på existerande material. För guidning om hur man redigerar WikiBooks, se http://sv.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Hur_man_redigerar_en_sida. Förhoppningsvis kommer den här boken en dag vara en komplett textbok och grammatikguide. Jag tror att ett sammanbete mellan lärare och elever kan åstadkomma strålande resultat

-- mhwombat

Historia[redigera]

Iriska tillhör de keltiska språken som räknas till de indoeuropeiska språken. Dessa är den huvudsakliga gruppen för många språk i Europa och södra Asien.

På 300-talet f.Kr. bebodde de keltiska folken stora delar av Europa. Ordet kelt (av eng. "celt") kommer från det grekiska namnet för de här folken (keltoi, som betyder "hemligt folk").

Så småningom dog de keltiska språken ut på den europeiska kontinenten och levde kvar endast på de brittiska öarna. Dessa kvarlevande språk brukar benämnas ö-keltiska språk, och ställs då i motsats till fastlandskeltiska språk. Dessa ö-keltiska språk delades därefter upp i q-keltiska eller gäliska språk, där det ursprungliga q-ljudet från urindoeuropeiskan bevarades, och p-keltiska eller brittiska där detta ljud ersattes av ett p-ljud.

De moderna keltiska språken omfattar iriska, skotsk gäliska, manx, kymriska, korniska och bretonska. Observera att av dessa nyss nämnda kallas enbart iriska, skotsk gäliska och manx för gäliska.

Iriskans historia kan indelas i följande perioder:

  • Forniriska (600-900 e. Kr.)
  • Medeliriska (900-1200 e. Kr.)
  • Äldre nyiriska (1200-1600 e. Kr.)
  • Nyiriska

Recommended further reading[redigera]

Se även[redigera]

Wikipedia har en artikel om Iriska