Hoppa till innehållet

Språkkurser/Ido/Verb

Från Wikibooks

Infinitiv[redigera]

När du slår upp verb i en ido-ordlista har verben ändelsen -ar. Den formen kallas presens infinitiv och är i princip samma sak som svenskans infinitiv. till exempel:

 • amar = "(att) gilla"
 • dormar = "(att) sova"
 • irar = "(att) gå"
 • venar = "(att) komma"

I ido finns dock två ytterligare infinitivformer som också uttrycks med ändelser, nämligen preteritum infinitiv (-ir) och futurum infinitiv (-or). Exempel:

presens preteritum futurum
amar
(att) gilla
amir
(att) ha gillat
amor
(att) komma att gilla
dormar
(att) sova
dormir
(att) ha sovit
dormor
(att) komma att sova

Indikativ[redigera]

För att använda verbet som ett predikat i en vanlig mening använder man indikativformerna. Även dessa finns i de tre tempusen presens, preteritum och futurum:

presens preteritum futurum
amas
gillar
amis
gillade
amos
kommer att gilla
dormas
sover
dormis
sov
dormos
kommer att sova

Konditionalis[redigera]

Konditionalis finns bara i ett tempus. Formen bildas med ändelsen -us och används för att uttrycka händelser med villkor, till exempel "jag skulle sova om jag hade varit trött":

 • amus = "hade gillat"/"skulle gilla"
 • dormus = "hade sovit"/"skulle sova"

Imperativ[redigera]

Imperativ bildas med ändelsen -ez och används vid uppmaningar, till exempel:

 • irez = "gå!"
 • venez = "kom!"

Particip[redigera]

Verb kan forma participformer som fungerar som adjektiv. Det finns två typer av particip i ido.

Aktiv particip[redigera]

Aktiv particip används för att beskriva ett tillstånd där händelsen pågår. På svenska finns aktiv particip bara i presens, men på ido finns former för alla tempus och bildas med ändelserna -ant-, -int- och -ont-. För att använda participen som adjektiv lägger man till adjektivändelsen -a:

presens preteritum futurum
vidanta
seende
vidinta
som har sett
vidonta
som kommer att se

Passiv particip[redigera]

Passiv particip används för att beskriva resultatet av en händelse. På svenska finns passiv particip bara i presens, men på ido finns former för alla tempus och bildas med ändelserna -at-, -it- och -ot-:

presens preteritum futurum
vidata
som ses, sedd
vidita
som har setts, sedd
vidota
som kommer att ses

Perfekt[redigera]

Verb är normalt imperfekta, det vill säga de beskriver normalt en pågående handling snarare än en avslutad. I svenska används konstruktioner med hjälpverbet "ha" för att skapa perfekt, till exempel:

 • "Jag har sovit för länge."
 • "Hon hade kommit för sent många gånger."

Perfekt med hjälpverb[redigera]

Ido använder istället verbet esar ("vara") och aktiv preteritum particip (ändelsen -int-) för att bilda perfekt, till exempel:

 • Me esas dorminta. = "Jag har sovit."
 • El esis veninta. = "Hon hade kommit."
imperfekt perfekt
dormas
sover
esas dorminta
har sovit
dormis
sov
esis dorminta
hade sovit
dormos
kommer att sova
esos dorminta
kommer att ha sovit

Perfekt med suffix[redigera]

Ett alternativ som inte är lika vanligt är att använda ändelsen -ab- som helt enkelt skapar en perfektform av verbet, till exempel:

 • Me dormabas. = "Jag har sovit."
 • El venabis. = "Hon hade kommit."
imperfekt perfekt
dormas
sover
dormabas
har sovit
dormis
sov
dormabis
hade sovit
dormos
kommer att sova
dormabos
kommer att ha sovit

Passivum[redigera]

Passiv form är en omformulering som förändrar subjektets roll i satsen. I den aktiva satsen

 • "Räven jagar katten"

är "räven" subjektet (och "katten" objekt), men i de passiva satserna

 • "Katten jagas av räven", och
 • "Katten blir jagad av räven"

är "katten" subjekt (och "räven" agent). Trots det har alla satserna samma innebörd.

Passivum med hjälpverb[redigera]

I ido kan man använda verbet esar ("vara") tillsammans med de olika passiva participformerna för att bilda passiva satser, till exempel:

 • la kato esas chasata = "katten blir jagad"/"katten jagas"
 • la filmo esis prizata = "filmen blev omtyckt"/"filmen prisades"

Eftersom tempus kan varieras både på hjälpverbet och participen kan många olika former bildas. Några betyder i princip samma sak med bara små nyansskillnader. Man klarar sig långt på att bara variera tempus på esar och behålla participet i presens (-ata). Här är ett exempel med alla former:

aktivum passivum
chasas
jagar
esas chasata
jagas
esas chasita
har jagats
esas chasota
kommer att jagas
chasis
jagade
esis chasata
jagades
esis chasita
hade jagats
esis chasota
kom att jagas
chasos
kommer att jaga
esos chasata
kommer att jagas
esos chasita
kommer att ha jagats
esos chasota
kommer att komma jagas

Passivum med suffix[redigera]

Precis som i fallet med perfekt kan även passivum bildas med en ändelse, nämligen -es-, till exempel:

 • la kato chasesas = "katten jagas"
 • la filmo prizesis = "filmen prisades"
imperfekt perfekt
chasas
jagar
chasesas
jagas
chasis
jagade
chasesis
jagades
chasos
kommer att jaga
chasesos
kommer att jagas