Språkkurser/Ido/Stavning och uttal

Från Wikibooks

Alfabet[redigera]

Ido använder samma alfabet som engelska, det vill säga:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Uttal[redigera]

De flesta bokstäver uttalas som i svenska, med några undantag:

a /a/ alltid som i vatten
c /ts/ alltid som ts i vits
e /ɛ/ alltid som ä
g /g/ alltid hårt, som i gap
j /ʒ/ alltid som på franska; som s i engelska measure
k /k/ alltid hårt, som i kanin
o /o/ alltid som å
u /u/ alltid som o i bo
w /w/ alltid som på engelska
y /j/ alltid som j
z /z/ alltid som på engelska

Det finns tre kombinationer som är speciella:

sh /ʃ/ uttalas som på engleska; som tj i svenska tjur
ch /tʃ/ uttalas som på engleska; som tch i svenska match
qu /kw/ uttalas som på engelska

Betoning[redigera]

Betoning faller alltid på näst sista vokalen förutom hos verb i infinitiv (ord med ändelsen -ar) som alltid har betoning på sista stavelsen:

mea, libro, amiko, jupo, sinistre

irar, facar, dormar, manjar

Om den näst sista vokalen är ett i eller ett u som kommer direkt före en annan vokal flyttas betoningen ett steg framåt:

aquo, manui

Detta gäller dock bara om det finns fler stavelser. I annat fall betonas i och u som vanligt:

dio, sua, tui

Om ett u kommer direkt efter ett q betonas det däremot aldrig eftersom qu uttalas /kw/:

quar, quo, quin