Hoppa till innehållet

Skapa en anpassad sökmotor

Från Wikibooks
Dokumentation Google sökmotor   Distanssupport 

Nosilias sökmotor hittar du under distanssupports Google sida. Klicka på mitt konto gå vidare till anpassad sökning, klicka på ”mina sökmotorer”. Klicka på kontrollpanelen, nu kan du börja bygga en anpassad sökmotor. På vänster sida hittar du rubriker som är klickbara, kontrollpanel webbplatser ger dig möjlighet att lägga upp de webbplatser som ska ingå i sökmotorn. Här kan du även lägga upp etiketter som förstärker sökningen, i kontrollpanelen kan du lägga grunden till din sökmotor men för att få en effektiv sökmotor måste du använda dig av XML programmering. Google erbjuder massor av olika instruktioner för att underlätta arbetet med XML programmering. Indexering ger dig möjlighet att indexera webbsidorna men i kontrollpanelen är den möjligheten hårt begränsad. Jag fördrar att göra ”Boostningen” manuellt, se XML programmering. Detaljnivåer ger dig möjlighet att lägga etiketter för att förstärka sökord här finns möjlighet att redigera i varje sökord, en bra funktion som gav resultat för webbsidans placering i sökmotorn. Alla funktioner är bra att testa i kontrollpanelen för att se hur funktionerna ser ut i XML, eftersom du snart kommer att upptäcka att det är i XML du måste arbeta för att nå ett bra resultat. Ett mycket bra hjälpmedel när du programmerar i XML är Oxygen XML editor, det är en självrättande editor som snabbar upp arbetet, du behöver inte leta efter felen för att testa om dom är rätt. (tar mycket tid).

Puffade resultat ger dig möjlighet att få ett annonsliknande resultat i text och bild, har själv 

testat funktionen med att lägga upp bilder, rubriker och text, funktionen är bra men det tar lite tid att komma underfund med. Försöka och försöka igen är vad som gäller. Utseende är en bra funktion som ger dig möjlighet att göra en personlig layout, du kan välja mellan tre olika placeringar av sökmotorn, välja stil på text och färger. Hämta kod, klickar du på den länken får du ett script och css som styr placering, utseende och storlek på sökmotorn. Du lägger koden i huvudet på sidan mellan <head></head>


Anpassa storleken på din sökmotor.[redigera]

<reference>== Dokumentformatering == HTML är ett format där dokumentets struktur och logik bestäms av författaren, medan läsaren styr hur texten kommer att presenteras. Numera är det dock vanligt att författaren själv styr presentationen av dokumentet med så kallade stilmallar, CSS. Tillägg programmerade i skriptspråk (exempelvis JavaScript) används ibland för att skapa dynamiska och interaktiva webbplatser.

Denna webbsida och de flesta andra är helt eller delvis skrivna i detta märkspråk. I de flesta webbläsare kan man se källkoden till webbsidan som visas genom att gå till "Visa" i huvudmenyn och sedan "Källa" eller "Källkod".

Filer med filnamnstillägget .htm eller .html brukar vara HTML-dokument. Filerna innehåller förutom text så kallade taggar, vilka talar om för webbläsaren hur informationen ska presenteras för användaren. Alla element startas med hjälp av ett 'mindre än'-tecken (<) följt av taggnamnet varav det följs av ett 'större än'-tecken (>), många element måste dessutom stängas med hjälp av en sluttagg. Denna sluttagg innehåller endast taggnamnet och är uppbyggt utav </ följt av taggnamnet varefter >.

Olika webbläsare tolkar HTML-kod på olika sätt och detta har varit ett problem gällande för världens webbutvecklare. Gemensamma standarder växer fram genom World Wide Web Consortium(W3C). Genom att följa dessa standarder ökar chansen att webbsidan ser likadan ut i moderna webbläsare. Dessutom kan sidorna bli mer tillgängliga för besökare som har någon funktionsnedsättning och få en högre rankning på sökmotorer.

Den senaste versionen av HTML är HTML 4.01 och den fastställdes 1997 av W3C. HTML 4.01 finns i tre olika former, nämligen Strict, Transitional och Frameset. Dessa skiljer sig mest huruvida HTML-koden får innehålla äldre, utgångna taggar som endast används i presentationssyfte. Det är rekommenderat att använda Strict till nyutvecklade webbplatser. Transitional innehåller alla taggar som Strict gör inklusive äldre så kallade presentationstaggar. Frameset innehåller allt från Transitional och är den enda varianten som tillåter användandet av ramar.

Arbete pågår för närvarande med standardiseringen av HTML 5, som kommer att inkludera nya element för att utvidga semantiken i märkspråket, förbättrade formulär med Web forms 2.0, element för ljud, video och grafik och i mycket större utsträckning definiera förväntat beteende hos en webbläsare när koden tolkas. Dagens standarder är ofta tvetydiga, och tvingar programmerarna av webbläsare att gissa sig till beteendet i olika situationer.

För att ange vilken version av HTML som dokumentet är byggt efter så lägger man högst upp i varje dokument en dokumentmall, vilken man oftast brukar låna de engelska termerna för, nämligen DTD eller DOCTYPE. Moderna webbläsare använder denna för att kontrollera om sidan är kodad efter moderna standarder eller inte. Om DTD saknas, eller är gammal, så går webbläsaren in i det så kallade "Quirks Mode" och använder då en bakåtkompatibel renderingsmotor för att kunna visa äldre sidor någorlunda korrekt[1]. Skillnaden mellan standardläge och "quirks läge" rör framförallt den s.k. boxmodellen

.

 1. Activating Browser Modes with Doctype av Henri Sivonen

HTML. (2010, maj 5). Wikipedia, . Hämtad 07.58, maj 6, 2010 från http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=HTML&oldid=11639972.Ladda ner, kopiera och klistra in html koden, från google, i huvudet.


Använder du koden får du en sökruta som ser ut så här:


Puffade resultat[redigera]

Puffade resulta

Puffade resultat ger möjlighet att rama in ett resultat från sökmotor, man kan även få in en bild eller logotype i sökresultatet. Högerklicka på bilden eller logotypen klicka på egenskaper och du kan läsa adressen till bilden, klistra in adressen i mallen bilden ser du sedan i det puffade resultatet.

En puffning är helt enkelt en association mellan en fördefinierad uppsättning sökord och en länk till en webbsida. När en användare skriver en sökning som exakt matchar ett av dina sökord visas puffade resultat högst upp på sidan. Den här funktionen är särskilt användbar för att leda användarna till webbsidor som är längre ner i resultatlistan än du skulle vilja, eftersom de webbsidor ännu inte har indexerats, har mycket få länkar till dem, eller bedöms inte av Googles sök-algoritm för att vara direkt relevant. Den är också användbar för meddelanden marknadsföing, produkter, tjänster, händelser och innehåll som du vill att dina användare att upptäcka. Jag har gjort en sökmotor som är anpassad för landstinget i Östergötland.

Sökmotorruta utan reklam[redigera]

Jag hittade en kod som tar bort googles namn i sökrutan, här är länken En blogg som beskriver hur man får en sökruta utan "Google" i bakgrunden.

Kommentarsfiler[redigera]


En kommentarfil är helt enkelt en lista med kommentarer. Varje anteckning består av två delar: platsen och dess tillhörande etiketter. Etiketten talar om för Custom Search hur man hanterar en sida, det vill säga om en sida bör ingå, uteslutas, främjas, eller degraderas.
I samband filen anger du etiketten, i kommentars filen taggar sidan med lämpliga etiketter. Kommenteringsfiler kan skrivas i följande format: OPML, TSV och XML.

Kontextfil[redigera]


En kontextfil är en fil som innehåller sökord som tex. "dilys", "äldrevård",m.m. Här ett exempel:
<Facet>

   <FacetItem>
   <Label name="äldreomsorg" mode="FILTER" top="1"></Label>
   <Title>äldreomsorg</Title>
   </FacetItem>
   </Facet>
Följ den här länken till Googles bruksanvisning om sökord.
Läs Googles hjälptext om sökord, här visas även exempel.

Överblick[redigera]Den här kommentarsfilen säger åt sökmotorn att inkludera allt under http://funkaportalen.se/äldrevård/* 

och exkludera allt under

http://funkaportalen.se/landstingen*.
<Annotations>

  <Annotation about="www.funkaportalen.se/äldrevård/*">
   <Label name="_cse_Ansi-stoubiq"/>
   <Comment>government site</Comment>
  </Annotation>
  <Annotation about="www.funkaportalen.se/landstingen/*">
   <Label name="_cse_exclude_Ansi-stoubiq"/>
   <Comment>site on symptoms</Comment>
  </Annotation>

Anpassad sökmotor för vården, omsorgen och hjälpmedel i Östergötland.[redigera]

Nu täcker sökmotorn alla kommuner i Östergötland, det går att skriva sökordet ”färdtjänst” och sökmotorn visar länkar med färdtjänst, skriver du som sökord färdtjänst plus kommunnamn, kommer den tjänsten upp som finns i den kommunen.

Skriv in namnet på en sjukdom och sökmotorn svarar med länkar om sjukdomen den länkar även till fass, apotek och vårdmöjligheter. Skriv in sökordet på din medicin och du får länkar från fass och apotek, landsting.

Sökord som jag har använt.

 1. hjälpmedel.
 2. vården.
 3. omsorgen.
 4. hälsohem.
 5. trycksår
 6. tryckförband
 7. förband
 8. rullstol
 9. rolator
 10. äldreboende
 11. treo

med fler.

.