Hoppa till innehållet

ShowMessagePos

Från Wikibooks

Visar en enkel meddelanedruta på en angiven position.

Unit
  Dialogs
procedure ShowMessagePos(const Msg: WideString; X, Y: Integer);

Beskrivning

[redigera]

Anropa ShowMessagePos för att visa en enkel meddelanderuta med en OK knapp, på en angiven plats på skärmen Namnet på programmets exekverbara fil syns på ramen på meddelanderutan. Msg parametern är meddelande texten som kommer att synas i rutan.

X och Y parametern anger den koordinat som meddelanderutan kommer att visas. Anges värdet -1 så kan meddelanderutan att visas var som helst på skärmen.


Om en meddelanderuta med fler knappar, eller med en ikon eftersöks, använd MessageDlg funktionen. Om användaren trycker ner tangenterna Ctrl+C i meddelanderutan, så placeras texten i utklippshanteraren


Exempel

[redigera]
procedureTForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin 
  ShowMessage('Hallå världen!', 800, 350);
end;

Resultatet av detta exempel visar en meddelanderuta som ser ut så här: