ShowMessageFmt

Från Wikibooks

Visar en dialogruta med ett formaterat meddelande i och en OK knapp.

Unit
 Dialogs
procedure ShowMessageFmt(const Msg: string; Params: array of const);
procedure ShowMessageFmt(const Msg: string; Params: array of const);
begin
 ShowMessage(Format(Msg, Params));
end;

Beskrivning[redigera]

Anropa ShowMessageFmt för att visa en enkel meddelanderuta med en OK knapp på. Namnet på programmets exekverbara fil syns på ramen till meddelanderutan. Msg parametern är meddelandetexten som kommer att synas i rutan. Params parametern ger möjlighet att formatera in variabler i meddelandetexten. För att få en enkel förklaring till vilken typ av variabler som accepteras, se Parametrar. För en mer djupgående förklaring, se funktionen Format.


Om du vill visa en meddelanderuta med fler, andra knappar, eller med en ikon, använd MessageDlg funktionen. Om användaren trycker ner tangenterna Ctrl+C i meddelanderutan, så placeras texten i utklippshanteraren


Exempel[redigera]

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 S: String;
 F: Double;
 I: Integer;
begin
 S := 'Pi';
 F := Pi;
 I := 42;
 ShowMessageFmt('Visste du att %s är %1.10n '+
   #13+ 'och att %d är %x hexadecimalt ?',[S, F ,I, I]);
end;

Resultatet av detta exempel ser du här:

Parametrar[redigera]

För att änvända denna parameter så ska ett procent-tecken (%) placeras innan parametern, exempelvis %d. För att få högre noggranhet med flyttal så kan man ange antal decimaler, exempelvis %0.6d, vilket innebär att ett tal med 6 decimaler kommer att visas.

Parameter Formatering
d Decimaltal. Värdet måste vara ett heltal, det vill säga integer.
u Decimaltal. Värdet måste vara ett heltal som endast är positivet, det vill säga unsigned integer.
e Vetenskaplig. Värdet måste var ett flyttal och omvandals till text som skrivs -d.ddd...E+ddd.
f Fixerat. Värdet måste var ett flyttal och omvandlas till text som skrivs -ddd.ddd….
g Generellt. Värdet måste vara ett flyttal och rundas av så mycket som möjligt.
n Nummer. Värdet måste vara ett flyttal och omvandlas till text som skrivs -d,ddd,ddd.ddd…. Det som skiljer från f är att denna skriver ut tusen separator.
m Valuta. Värdet måste vara ett flyttal och omvandlas till text, men regleras av CurrencyString, CurrencyFormat, NegCurrFormat, ThousandSeparator, DecimalSeparator och CurrencyDecimals.
p Pekare. Värdet måste vara en pekare och omvandlas till en 8 tecken lång textsträng.
s Textsträng. Värdet ska vara en täxtsträng.
x Hexadecimalt. Värdet måste vara ett heltal och omvandlas till en textsträng som mosvarar det hexadecimala värdet.