Religion och vetenskap: allmänt

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök

När man pratar om förhållandet mellan religion och naturvetenskap finns det olika begrepp att använda sig av. Förenlighets- och oförenligehetsteorin som vardera har underkategorier. Förenlighetsteorin innebär att det går att bedriva naturvetenskap och att samtidigt vara troende. Till förenlighetsteorin hör separationsteorin där religion och naturvetenskap är två skilda områden som behandlas var för sig, med olika metoder. Om man menar de två skilda områdena kan komma i kontakt med och påverka varandra, kallas det kontaktteori. Exempel på hur religion och vetenskap kan vara förenliga med varandra är att Gud skulle kunna vara som en klockmakare, som sätter allt i rörelse, sedan har det sin naturliga gång, som till exempel evolutionen eller big Bang. En teori som kallas God of the gaps påstår att dom luckor som vetenskapen inte fyllt i än, saker vi inte vet varför eller hur, är Guds verk. Med tiden så fyller ju vetenskapen i många luckor, men när luckor fylls i så kommer ännu mer luckor upp.

Oförenlighetsteorin hävdar motsatsen, naturvetenskap och religion är oförenliga och befinner sig i en konflikt, där naturvetenskapen framställs som den enda riktiga förklaringen. Oförenlighetsteorin anser därför att naturvetenskapen har gjort religionen överflödig. Det förhållningssätt som till och med anser att naturvetenskapen bör ersätta religionen kallas ersättningsteori.

I oförenlighetsteorin ingår tanken att religion inte kan förenas med vetenskap då vetenskapen bygger på empiriska argument, dvs, det som finns i vår fysiska verklighet och går att observera, samtidigt som religion utgår från tron. En variant av oförenlighetsteorin är ersättningsteorin, som menar att vetenskapen ska ersätta religion.