Protologismer

Från Wikibooks

Ordet protologism är bildat i analogi med det mer etablerade ordet neologism [[1]]. Det betecknar ett ord som någon har hittat på och som ingen eller mycket få andra personer använder. Alla människor hittar på sådana ord ibland. Det kan vara så att man inte kommer på det etablerade ordet just när man vill, men kan variera något annat ord så att det framgår vad man vill säga. Det kan vara så att man tycker att det är roligt att hitta på. Ens bekanta tycker kanske det är underhållande – eller att det är jobbigt. I den mån protologismerna fyller ett behov inte bara hos uppfinnaren är det möjligt att det sprids och blir en neologism, det vill säga ett nyuppfunnet etablerat ord. Ordet ”protologism” självt står någonstans på gränsen mellan att vara protologism och neologism. Det kan i nuläget betraktas som yrkesjargong. [[2]] [[3]]

En längre titel på denna skrift skulle kunna vara ”Protologismer och paleologismer”, för den innehåller både ord som inte är erkända alls och en del ord, ofta ålderdomliga, som visserligen är upptagna i lexika men som inte används så mycket längre. I synnerhet för den senare typen gäller att ordn tas med bara om det kan visas att de fyller en besvärande lucka i dagens språk.

De två listorna nedan är till dels för dem som vill hitta ord som andra har skapat och dels för dem som skapar ord och vill visa upp dem. Varken Wikipedia eller Wictionary accepterar protologismer som uppslagsord. Deras syfte är att beskriva det språk som finns, inte att förändra det. I nedanstående lista är du välkommen att bidra med bra ordförslag. Sätt in dem i alfabetisk ordning.

Lista 1 ger förslag till nya ord. Protologismerna är skrivna med fetstil och efter den står förklaringen med vanlig stil. En del protologismer saknar betydelse och är med för att det är korta och praktiska ord. Då står det var och en fritt att hitta på en betydelse och föra in den i listan.

Lista 2 innehåller språkliga luckor och önskemål. Den går alltså åt andra hållet jämfört med lista 1: Begreppet ges men ordet saknas. Om du hittar på ett ord som fyller ett behov i lista 2 kan du föra över önskemålet och din protologism till lista 1.


Lista 1:

A4: en massa text, en massa ord (Hon pratade en halv A4)

Bafatt: konj. Bara för att

Eda: gå ed (Det edar vi på)

Epa:

Eva:

Ea: skicka e-post

Fea: försöka spå

Fäa: refl. Fäa sig = göra sig dum

Förfjolla: Motsvarighet till fördumma

Förtroendeinjagande verksamhet: PR

Höa: (Blommorna i vasen hade börjat höa)

Ikonoskop: TV

Koa: (Liksom kon kalvar så koar kalven)

Köna: deponens: könas med varandra

Kassa: kassera

Konsumtivitet: effektivitet i konsumtionen (motsvarighet till produktivitet)

Kosmetiskt kroppsvåld: sammanfattande begrepp för tatuering, öronhåltagning mm

Kroppsklottrare: tatuerare

Kreativ återgivning: överdrift lögn

Köttkontroll: muskeltävling, misstävling

Mjao: interjektion

Nya:

Nolltitalet: decenniet fram till 2010.

Oka: förslava

Ona:

Poa:

Snabelbrev: e-post

Smakupplevelseobjekt: mat tillagad med tanke på smak och inte näringsvärde

Tea: motsvarighet till fika

Toa: gå på toaletten

Tåa: stå på tå (Att tåa för någon = fjäska)

Intelligent och utelligent: vacker och klok

Vya: panoramera

Åga: verb (Det ågar mig = det oroar mig)

Äventurist: deltagare i äventyrsresor


Lista 2