Programmera spel i C++ för nybörjare/Mål i gymnasieskolan

Från Wikibooks


Om du är elev i skolan och undrar vilka mål du skall uppfylla i de olika kurserna, finns dessa här. Om Du är lärare i programmering kan du få inspiration till hur du skall kunna använda spelprogrammering idag

Då för att uppfylla de mål som finns i gymmnasiets olika programmeringskurser. Observera att programmering A, B och C ändras till programmering 1 och 2 från HT 2011. Antalet gymnasiepoäng är inte förändrade.
GY 11 gäller de elever som påbörjat sin gymnasieundervisning HT 2014

Programmering 1 100p[redigera]

Kurskod: PRRPRR01

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm?subjectCode=PRR&courseCode=PRRPRR01

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Sekventiell programmering i det eller de valda programmeringsspråken. Språkurvalet kan göras från såväl programspråk och skriptspråk som kompilerande och tolkande språk. Ett av de valda språken ska ha tillgång till mångsidiga objektorienterade standardbibliotek.
 • Programmeringsspråkets eller -språkens grundläggande datatyper samt fördefinierade strukturer, regler och syntax.
 • Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk.
 • Kontrollstrukturer, till exempel sekvens, selektion och iteration, planerade med aktivitetsdiagram och skrivna i ett väl implementerat programflöde.
 • Grunderna för klasser, objekt, egenskaper och metoder.
 • Variablers och konstanters synlighet och livslängd.
 • Enkla sorteringsalgoritmer och sökningsalgoritmer.
 • Grundläggande rekursiva algoritmer.
 • Interaktion med användaren i ett enkelt grafiskt användargränssnitt.
 • Implementeringar av datastrukturer, till exempel vektor, fält, lista och trädstruktur.
 • Felsökning av källkod och undantagshantering i interaktiva program.
 • Samspelet mellan program och dator från källkod till exekvering.
 • De vanligaste programmeringsspråkens krav på körtidsmiljöer och operativsystem samt deras aktuella användningsområden.

Programmering 2 100p[redigera]

Kurskod: PRRPRR02

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/2.2954/amnesplaner_och_kurser_for_gymnasieskolan_2011/subject.htm?subjectCode=PRR&courseCode=PRRPRR02

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kodning av program för att läsa, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och utföra tjänster via internet.
 • Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringspråk.
 • Analys, nedbrytning och modellering av programmeringstekniska problem med klassdiagram.
 • Skapande av klasser och objekt i avancerad objektorienterad programmering samt klassers konstruktorer och arv.
 • Användning och förändring av objekt som ingår i egna och andras klasser och standardbibliotek.
 • Variablers och metoders synlighet och livslängd.
 • Polymorfism och typsäkerhet.
 • Generiska klasser och metoder.
 • De vanligaste klasserna i ett grafiskt användargränssnitt.
 • Gränssnitt mot internet.
 • Gränssnitt mot profiler och filsystem.
 • Gränssnitt mot databaser.
LPF gäller de elever som påbörjat sin gymnasieundervisning HT 1994 - HT 2010

Programmering A DTR1207 50p[redigera]

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_amnen_och_kurser/13845/func/kursplan/id/2950/titleId/DTR1207%2520-%2520Programmering%2520A

Eleven skall

 • kunna något programmeringsspråks grundläggande datatyper, fördefinierade strukturer och funktioner samt deras regler och syntax
 • kunna analysera programmeringsuppgifter och formulera strukturerad pseudokod samt konstruera enkla algoritmer
 • kunna systemera och strukturera programmeringsarbetet samt skriva enkla program och felsöka källkod
 • känna till kompilatorns/länkarens arbete från källkod till färdigt program
 • känna till viktiga operativsystemstandarder för bl.a. teckenkoder och utmatningsrutiner
 • känna till språkens allmänna prestanda och egenskaper samt vilka programmeringsuppgifter de är bäst lämpade för.

Programmering B DTR1208 50p[redigera]

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_amnen_och_kurser/13845/func/kursplan/id/2951/titleId/DTR1208%2520-%2520Programmering%2520B

Eleven skall

 • förstå och kunna använda språkets vanliga datastrukturer såsom fält, lista, stack och filsystem
 • kunna införa och använda array, länkade listor och trädstrukturer i datastrukturer
 • förstå och implementera vanliga sorteringsalgoritmer
 • förstå och implementera vanliga sökalgoritmer
 • kunna analysera programmeringsuppgifter och formulera strukturerad pseudokod
 • kunna skriva program och felsöka källkod
 • känna till kompilatorns/länkarens uppgift vid arbete från källkod till färdigt program
 • känna till viktiga operativsystemstandarder för bl.a. teckenkoder och utmatningsrutiner
 • känna till språkets allmänna prestanda och egenskaper samt vilka programmeringsuppgifter det är lämpligast för.

Programmering C DTR1209 100p[redigera]

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/gymnasieutbildning/gymnasieskola_fore_ht_2011/2.3034/sok_amnen_och_kurser/13845/func/kursplan/id/2952/titleId/DTR1209%2520-%2520Programmering%2520C

Eleven skall

 • förstå och använda klasser samt kunna använda och förändra objekt som ingår i egna och andras klasser
 • förstå variablers och metoders synlighet
 • förstå enkla och multipla arv
 • förstå tidig och sen bindning (polymorfism)
 • förstå och kunna använda de vanligaste klasserna i ett grafiskt användargränssnitt
 • kunna implementera enkla applikationer i grafisk miljö
 • kunna implementera köapplikation
 • kunna analysera programmeringsuppgifter och formulera objektorienterad pseudokod
 • kunna skriva program och felsöka källkod
 • känna till viktiga operativsystemstandarder för bl.a. teckenkoder och utmatningsrutiner
 • känna till språkets allmänna prestanda och egenskaper samt vilka programmeringsuppgifter det är lämpligast för.