Hoppa till innehållet

Programmera spel i C++ för nybörjare/In Between

Från Wikibooks


Kräver Windows och Visual c++. Du satsar pengar och slår en tärning. Banken slår två andra tärningar. Om din tärning hamnar mellan bankens tärningars värden får du 100 * insatsen, annars förlorar du. Spelet är slut när dina pengar är slut.


#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h> // KRÄVS FÖR CLS
#include <iostream> //KRÄVS FÖR COUT 	 
#include <ctime> //MÅSTE VARA MED FÖR RANDOMISERING!
using namespace std; //KRÄVS FÖR COUT

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int banktarning1 = 0; //Ena banktärningen
	int banktarning2 = 0; //Andra banktärningen
	int dintarning = 0; //Din tärning
	int dinapengar = 1000; //Hur mycket pengar du har
	int satsadepengar = 0; //Hur mycket satsar du varje gång
  srand(time(NULL)); // Ange "seed" för randomisering, annars blir
  //allt en enda siffra.

	while (dinapengar > 0)
	  { //SPEL LOOP
	 cout << "Hur mycket pengar satsar du? (max " << dinapengar << " kronor)" << endl;
	 //system("cls"); // Rensa skärmen
	 cin >> satsadepengar;

	 banktarning1 = (rand() % 6 + 1); //Randomisering 1-6
	   cout << "Banktarning1= " << banktarning1 << endl;
	 banktarning2 = (rand() % 6 + 1); //Randomisering 1-6
	 	 cout << "Banktarning2= " << banktarning2 << endl;
	 dintarning = (rand() % 6 + 1); //Randomisering 1-6
	 	 cout << "dintarning= " << dintarning << endl;

 
	    if ((dintarning > banktarning1 && dintarning < banktarning2) || 
			  (dintarning < banktarning1 && dintarning > banktarning2) )
	     {
	      cout << "Du vann!" << endl;
			  dinapengar = dinapengar + (satsadepengar*100);
			  cout << "Du har " << dinapengar << "kronor kvar" << endl;
	     }
		  else
		  {
		  dinapengar = dinapengar - satsadepengar;
		  cout << "Du har " << dinapengar << "kronor kvar" << endl;
		  }
		   
	  }// SPEL LOOP	
	return 0;
}