Programmera spel i C++ för nybörjare/Enkel nummergissare

Från Wikibooks


Kräver Visual C++ och Windows. Du får gissa en siffra mellan 1 och 100, gissar du samma siffra som datorn vinner du. Facit-siffra skrivs ut allra först, den raden får du kommentera bort om du skall spela mot en kompis.

#include "stdafx.h"
#include <stdlib.h> // KRÄVS FÖR CLS
#include <iostream> //KRÄVS FÖR COUT
#include <ctime> //MÅSTE VARA MED FÖR RANDOMISERING!
using namespace std; //KRÄVS FÖR COUT

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
	int angesiffra = 0; //Den framslumpade siffran
	int gissadsiffra = 1000; //Den siffra du skriver in
  srand(time(NULL)); // Ange "seed" för randomisering, annars blir
  //allt en enda siffra.

 angesiffra = (rand() % 100 + 1); //Randomisering 1-100
 // angesiffra = (rand() % 6 + 1); //Randomisering 1-6
 cout << angesiffra << endl; //facit :)

	while (angesiffra != gissadsiffra)
	  { //SPEL LOOP
	    cout << "Skriv en siffra" << endl;
	    cin >> gissadsiffra;
		  	     system("cls"); // Rensa skärmen
	    if (angesiffra == gissadsiffra)
	     {
	      cout << "Korrekt!" << endl;
	     }
	  }// SPEL LOOP	
	return 0;
}