Programmera spel i C++ för nybörjare/Äventyrsspel

Från Wikibooks


Konsollfönstret är egentligen ingen höjdare när det gäller att skapa spel. De mest avancerade spelen man kan göra är faktiskt spel som har flervalsfrågor. Den typen av spel är inte heller särskilt svåra att göra men om man är en klurig proghrammerare kan man göra spel som tar dagar att spela färdigt. Här nedanför finns programkoden till ett väldigt enkelt äventyrsspel: "The Escape". Tanken är väl inte att du skall ha så kul när du spelar det utan mer att du skall se hur ett spel som bygger på flervalsfrågor kan se ut.

//Spelet "The Escape skänkt till wikibooks av Ludwig Niklasson John Bauergymnasiet i Uddevalla
//December 2011
#include "stdafx.h"
#include <iostream>

using namespace std;


int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
   setlocale(LC_ALL, "swedish"); //För svenska tecken

	
	bool gameover=false;
   
	int val1=0;
	bool smalta=false;
	bool springa=false;
	bool vakten=false;
	
	int val2=0;
	bool häst=false;
	bool pengar=false;

	int val3=0;
	bool uppdrag=false;
	bool döda=false;
	bool jaga=false;

	while (gameover == false)
	{//spelloop

	cout << "Välkomen till spelet The Escape!" << endl;
	cout << "Du sitter fast i en bur" << endl;
	cout << "Du kommer bli avrättad så du måste försöka fly" << endl;
	cout << "Du tar vaktens nyckel som sitter i hans bälte. Sedan låser du upp buren" << endl;
	
	cout << "Vad gör du?" << endl;

	cout << "(1)Springa." << endl;
	cout << "(2)Smälta in i folkmassan." << endl;
	cout << "(3)Ta vaktens vapen och sedan döda honom." << endl;
	cin >> val1;

	if (val1 == 1)
		springa=true;
	else if (val1 == 2)
		smalta=true;

	else if (val1 == 3)
		vakten=true;
	
	if (springa==true)
	{
		gameover=true;
		cout << "Vakten springer efter dig och dödar dig!" << endl;
		cout << "GAME OVER!" << endl;
 		break;
   }

	else if (smalta==true)
	{
		gameover=false;
		cout << "Det är ingen som ser att det är du som är fången, så alla ignorerar dig" << endl;
	}
	else if (vakten==true)
	{
		cout << "Det kommer fler vakter och ska döda dig, så du är tvungen att springa" << endl;

	}

	cout << "(1)Du tar en häst och sedan rider mot porten." << endl;
	cout << "(2)Du tar pengar av folket som är i byn." << endl;
	cin >> val2;
	
	if (val2 == 1)
	{
		häst=true;
	cout << "Vid porten står det två vakter som frågar varför du är på väg härifrån." << endl;
	}
	
	else if (val2 == 2)
	{
	  pengar=true;
	  gameover=true;
	cout << "Du blir påkommen och vakterna kommer och dödar dig!" << endl;
	cout << "GAME OVER!" << endl;
	}


    cout << "(1)Jag är på ett uppdrag av kungen!(lögn)" << endl;
	cout << "(2)Du försöker döda vakterna med dina bara knytnävar" << endl;
	cout << "(3)Jag ska ut och jaga!(sanning)." << endl;
	cin >> val3;

	if (val3 == 1)
	{
		uppdrag=true;
	cout << "Bra jobbat! Du har klarat spelet! var vänlig och donera pengar till den nya" << endl;
	cout << "expansionen, The Escape 2! Tack för att du spelade!" << endl;
	break;
	}
	else if (val3 == 2)
	{
		döda=true;
		
		cout << "Du blev dödad av ett iskallt svärd rakt igenom bröstet" << endl;
		cout << "GAME OVER!" << endl;
		gameover=true;
	}
	else if (val3 == 3)
	{
		jaga=true;
		cout << "Vakterna tror dig inte och tar med dig till fängelset." << endl;
		cout << "GAME OVER!" << endl;
		gameover = true;
	}


	}//spelloop

	return 0;
} //Slut på spelkoden