Programmera i PHP/Vad är PHP?

Från Wikibooks


PHP (förkortning för för PHP: Hypertext Preprocessor) är ett allmänt använt scriptspråk som är speciellt lämpat för webbutveckling och kan enkelt bäddas in i HTML-kod på en hemsida.

PHP används på servern, vilket innebär att man kan hålla kod som användare av sidan inte skall ha tillgång till hemlig. Det är meningslöst för användaren att "visa källan" på sidan, för det finns bara så mycket källkod där som programmeraren bestämt.

PHP är mycket lättare att lära sig än de flesta andra scriptspråk för hemsidor som perl och javascript.

Man måste ha en server för att kunna använda PHP, men man kan istallera servern lokalt och använda PHP lokalt på sin egen, privata dator.

PHP i modernare form stöder en enkel variant av OOP programmering där man kan använda sig av både minnespekare, klasser och multipla arv.