Programmera i PHP/PHP, WHILE

Från Wikibooks


While kan översättas med "under tiden någonting är ..." och används ofta. Vanligtvis medan ett värde förändras beroende på yttre omständigheter.

T.ex. man tar åldern på en person och åldern räknas upp ett år för varje genomräkning. Så länge personen är under 65 får den gå till jobbet. while personens ålder < 65 = gå och jobba! Öka åldern ett år och kontrollera åldern igen.

Kodmässigt kan man skriva:

<?php
$alder = 0;
while ($alder < 65) {
   $alder++;
   echo 'Jobba!';
   echo ' Du är ';
   echo $alder;
} ?>

Du börjar på 0 år och räknar uppåt. Ålder och uppmaning att jobba skrivs ut på skärmen t.o.m. personen är 64.

$alder++ är samma sak som att skriva $alder = $alder + 1;

Från 65 bryts rutinen.

En ren WHILE sats är lätt att slarva till så att den fortsätter i evighet och låser datorn.