Programmera i PHP/PHP, FOR EACH

Från Wikibooks


FOREACH är en specell FOR-sats som bara används när man räknar igenom en array/lista/vektor.

Syntaxen är:

foreach ($array as $someVar) {
  echo ($someVar . "<br />");
}

eller:

foreach ($array as $key => $someVar) {
  echo ($key."holds the value ".$someVar."<br />");
}

Man går kort och gott igenom listan och gör något med varje post. Till exempel, en lista med ägodelar:

<?php
$array = array("1st" => "Min mobil", "2nd" => "Min cykel", "3rd" => "Min hamster");
foreach ($array as $key => $someVar) {
  echo $key . ": " . $someVar . "<br />\n";
}
?>

Första raden skapar en array med tre poster. Med hjälp av foreach-kommandot skrivs de ut och utskriften blir:

1st: Min mobil
2nd: Min cykel
3rd: Min hamster

$key är ju etiketten för just den posten. I PHP kan etiketterna vara annat än siffror.

Källa: http://en.wikibooks.org/wiki/PHP_Programming/foreach_loop