Programmera i PHP/PHP, FOR

Från Wikibooks


FOR används när man skall räkna igenom någonting. Vanligtvis gäller det en lista, men om du kopplar ihop PHP med Apache och MySQL används FOR som standard för att räkna igenom datatabeller.

T.ex.

<?php
for ($test=0; $test<10; $test++){
   echo "$test är mindre än 10. <br />";
   }
?>

Vad betyder då detta?

$test är en variabel vi ger värdet 0.

Vi kontrollerar vad $test har för värde. Så länge $test är mindre än 10 räknar vi upp värdet med 1 för varje genomräkning.

Uppräkningen sker med kommandot $test++.

Det som skrivs ut är:

0 är mindre än 10.
1 är mindre än 10.
2 är mindre än 10.
3 är mindre än 10.
4 är mindre än 10.
5 är mindre än 10.
6 är mindre än 10.
7 är mindre än 10.
8 är mindre än 10.
9 är mindre än 10.

När $test väl blivit 10 bryts genomräkningen.