Programmera i PHP/OOP och PHP

Från Wikibooks

Från och med version 5 av PHP ingår full hantering av objekt.

Klass[redigera]

Definitionen av en klass inleds med ordet "class" följt av namn och krullparenteser. Klassen kan innehålla konstanter, variabler och funktioner. Variabler kallas även egenskaper och funktioner kallas även för metoder.

<?php
class EnkelKlass
{
   // deklaration av egenskap
   public $variabel = 'standardvärde';

   // deklaration av metod
   public function visavariabel() {
       echo $this->$variabel; 
   }
}
?>

Variabel "$this->" används vid användning av en definition inom samma klass.

För att skapa ett objekt av klassen används order "new".

<?php
   $enkel_klass = new EnkelKlass();
?>

Egenskaper[redigera]

Variabler i en klass kallas för egenskaper. Ibland kallas de även för attribut eller fält. Här används ordet egenskaper.

Egenskaper kan definieras med nyckelorden public, protected eller privat följt av en variabeldeklarationer. Dessa nyckelord ger variabeln olika synlighet. Deklarationen kan även innehålla en initiering med en konstant.

public $variabel = 'en konstant';