Programmera i PHP/Loginsidan

Från Wikibooks


Dags att skapa loginsidan, det är rätt enkelt, för den som kan, men kanske inte helt uppenbar för den som aldrig någonsin jobbat med HTML-kod.

Koden ser ut så här:

<table width="300" border="0" align="left" cellpadding="0" cellspacing="1" bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<form name="form1" method="post" action="checklogin.php">
<td>
 <table width="100%" border="0" cellpadding="3" cellspacing="1" bgcolor="#CCCCCC">
 <tr>
 <td colspan="3"><strong>Medlemsinloggning </strong></td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td width="78">Användarnamn</td>
 <td width="6">:</td>
 <td width="294"><input name="myusername" type="text" id="myusername"></td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td>Lösenord</td>
 <td>:</td>
 <td><input name="mypassword" type="password" id="mypassword"></td>
 </tr>
 
 <tr>
 <td> </td>
 <td> </td>
 <td><input type="submit" name="Submit" value="Login"></td>
 </tr>
 </table>
</td>
</form>
</tr>
</table>


<table>, <tr> och <td> - en förklaring[redigera]

Tänk dig ett excelark eller en tabell i word. Den består av en mängd rutor ordnade i snygga rader. Skriver vi:

<table>

menar vi att ett sådant ark börjar. och skriver vi

</table>

menar vi att arket slutar där.

Där en rad börjar skriver vi

<tr>

och där raden slutar skriver vi

</tr>

Slutligen, varje tabellcell, eller ruta, påbörjas med ett

<td>

och avslutas med ett

</td>

Mellan dessa <td></td> skriver man det som skall synas i tabellrutan. Ibland finns ingenting ännu, men om rutan lämnas helt tom kan knepigheter uppstå, därför fyller man rutan med ett mellanslag istället=& tecken och nbsp;

<form>[redigera]

Genom formtaggen skapar man en möjlighet att skicka in information från användaren (klienten eller client på engelska) av eb hemsida till servern där hemsidan fysiskt finns. Koden här ovanför skapar ett enkelt formulär med två textrutor och en knapp. När man skrivit in användarnamn och lösenord kontrolleras om det finns en sådan användare i systemet. All kod för den kontrollen finns i en fil som heter checklogin.php som vi inte skapat ännu.

Header och footer[redigera]

För att man skall förstå att det faktiskt är en hemsida vi tittar på skall vi även fylla i en header, och en footer. Det är kod som användaren normalt aldrig ser, men som behövs för att sidan skall visas upp på ett korrekt sätt. Den text som finns i title-taggen är den text som visas längst upp på webläsarens överkant.

Före all text skriver du i:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="sv-SE">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Inloggningssida </title>
</head>
<body>

Om svenska tecken visas som fyrkanter i din sida kan du pröva den äldre teckenstandarden och byta ut den rad där det står charset=UTF-8 till:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;charset=ISO-8859-1"/>

Under all text har du footern, där talar du om att det som syns för användaren (body) är slut och att det är slut på html.filen;

 </body>
 </html>


Starta gedit och fyll i headern, texten med html kod och footern, i den ordningen. Spara filen i apache www-mapp som

main_login.php


Surfa slutligen till:

http://127.0.0.1/main_login.php

så ser du att det fungerar som det skall. Om du säöker upp filen i filsystemet och öppnar filen direkt i webläsaren går du runt Apache och du kommer bara att se själva koden, inte resultatet.

Källa: http://www.phpeasystep.com/phptu/6.html