Programmera i PHP/Grunderna i PHP

Från Wikibooks


Grundläggande syntax[redigera]

Vi börjar med en väldigt enkel och vanlig uppgift, nämligen att skriva ut "Hej, världen!". Skapa en fil som heter hej.php. Skriv sedan följande kod.

<?php
  echo "Hej, världen!";
?>

Ger:

Hej, världen!

PHP scriptet skrivs inom php "taggar". Som har början och slut precis som vissa html taggar har. <?php är början och ?> slutet på scriptet. Den andra raden skriver ut text, med hjälp av nyckelordet echo. För att visa att texten är ett strängvärde, alltså ren text, skrivs den inom citattecken ("). Raden avslutas med semikolon (;), varje instruktion, eller sats, avslutas med ett semikolon.

Oftas så bäddas php script in i html och kan då se ut så här

<html>
</head><title>PHP</title></head>
<body>

<?php
  echo "Hej, världen!";
?>
</body>
</html>


Du kan skriva in HTML hur du vill i din kod, och det är just så PHP ska användas, för att generera webbinnehåll. Tänk bara på, att citattecken avslutar en sträng, så om din HTML innehåller citattecken måste du "escapa" dem genom att sätta ett \-tecken framför. Du kan också välja att skriva antingen PHP:n eller HTML:en med apostrofer, eftersom en apostrof inte kan avsluta ett citattecken och vice versa.

<?php
  echo "Hej! <br /> Jag äger en <strong>katt</strong>, en <strong>hund</strong> och en <strong>Häst</strong>.<br /> 
  För att se bilder på min häst, gå in på <a href=\"hastbilder.html\">DENNA</a> sidan. 
  För att se bilder på min hund, gå in på <a href='hundbilder.html'>DENNA</a> sidan." 
?>

Ger:

Hej!
Jag äger en katt, en hund och en häst.
För att se bilder på min häst, gå in på DENNA sidan. För att se bilder på min hund, gå in på DENNA sidan.

Variabler[redigera]

En variabel är något som kan hålla ett värde, t.ex. ett namn, ett årtal, en artikel-rubrik eller dina Health Points i ett spel. Variabler inleds med ett $-tecken. Här följer ett exempel som lagrar ett förnamn, ett efternamn och en stad i vars en variabel, och sedan skriver ut dem.

<?php
  $firstName = "Anders";
  $lastName = "Svensson";
  $city = "Stockholm";
  echo "Hej, jag heter " . $firstName . " " . $lastName . " och jag bor i " . $city . ".";
?>

Ger:

Hej, jag heter Anders Svensson och jag bor i Stockholm.

På rad 2 - 4 sattes värdena in i variablerna. På rad 5 skrevs de ut, och slogs samman (konkatenerades) med strängvärden med .-tecknet (punkt).

Varning

Tänk på att variabler kan innehålla HTML-kod. Om du vill att HTML-tecken ska visas istället för att behandlas som HTML, kan du använda funktionen htmlspecialchars. Exempel:

<?php
  $message = "Tryck på <B> för att betala räkningar";
  echo "Meddelande: " . htmlspecialchars($message);
?>

Ger:

Tryck på <B> för att betala räkningar

Utan htmlspecialchars hade <B> setts som HTML-taggen för fetstil:

Tryck på för att betala räkningar

Grundläggande datatyper och variabler[redigera]

PHP har stöd för fem olika datatyper. vanligtvis är det inget du ens behöver tänka på eftersom PHP själv tar hand om att lista ut vad en variabel kan vara av för typ. Det kan ändå vara bra at veta vilka de är:

Array          Vektor
Floating-point numbers Flyttal
Integer         Heltal
Object         Objekt
String         Sträng

Grundläggande operatorer[redigera]

Variabler skulle inte vara så användbara om de inte kunde göra annat än att innehålla värden eller textsträngar. De kodsnuttar som används för att göra saker kallas operatorer.


Det finns sju grundläggande operatorer i PHP:

 • = (tilldelning)
 • + (addition)
 • - (subtraktion)
 • * (multiplikation)
 • / (division)
 • % (modulo)
 • . (Konkatenering)

De sex sista kan kombineras med tilldelningsoperatorn:

 • += (additionstilldelning)
 • -= (subtraktionstilldelning)
 • *= (multiplikationstilldelning)
 • /= (divisionstilldelning)
 • %= (modulotilldelning)
 • .= (konkateneringstilldelning)

De kombinerade tilldelningsoperatorerna används när en variabel adderas, subtraheras, multipliceras osv med ett annat värde och där resultatet sedan tilldelas den ursprungliga variabeln:

<?php
  $number = 3;
  $number += 3;
  echo $number;
?>

Ger:

6

Detta är samma sak som:

<?php
  $number = 3;
  $number = $number + 3;
  echo $number;
?>

Vilket också ger:

6


Aritmetiska operatorer[redigera]

I PHP finns flera aritmetiska operatorer:

<?php
  echo 10 + 10 . "<br />";
  echo 50 - 100 . "<br />";
  echo 7*7 . "<br />";
  echo 5/5 . "<br />";
  echo 7%3 . "<br />";
?>

Ger:

20
-50
49
1
1

Strängoperatorer[redigera]

Vill man förlänga en strängvariabel kan man använda .=-tecknet:

<?php
  $greeting = "Hi";
  $greeting .= " dude!";
  echo $greeting;
?>

Ger:

Hi dude!