Hoppa till innehållet

Pascal:Programkoda i Pascal

Från Wikibooks
Kommentarer
[redigera]
{Detta är en kommentar}
{Som även fungerar över flera rader och 
kallas oftast för block-kommentar}
(*Detta är också en block-kommentar*)
//Detta är en rad-kommentar
Gemener och versaler
[redigera]

Pascal kompilatorn (i motsats till många andra kompilatorer) tar ingen hänsyn när det gäller användandet av gemener och versaler. Därför är en identifierare med namnen Mittnamn MittNamn mittNamn mittnamn eller MITTNAMN den samma, enligt kompilatorn, och behandlas därefter. Det råder delade meningar om detta är bra eller inte, men det är svårare att göra ett misstag gällande en gemen eller versal på detta vis. (Å, Ä eller Ö kan inte ingå i en identifierare.)


Det finns dock ett undantag för detta gällande Pascal: Register proceduren, till komponent paketen, måste skrivas med stort R, för att vara kompatibel med C++Builder.


Det finns några saker att tänka på i och med detta och det första är att du måste komma ihåg att dessa indentifierarana är det samma och kan inte anges för olika element, och för det andra använda sig av ett vedertaget sätt att skriva identifierare så att koden blir lättläst. Ett konsevkvent användande av gemener och versaler kontrolleras inte av kompilatorn, så det är bra att vänja sig med det på en gång. Ett vanligt sätt är att använda stor bokstav endast i början av identifieraren. När en identifierare är gjord av flera ord (man kan inte ha mellanslag i en identifierare) så låter man varje ord få den första bokstaven stor:

MinIdentifierare
MinOtroligtJobbigaOchKnasigaIdentifierare

Andra tecken som kompilatorn ignorerar är mellanslag, tabuelring och ny rad. Dessa tecken ses av kompilatorn som enbart tomrum och används endast för att göra koden mer lättläst.

Läslig programkod
[redigera]
Syntax förtydligande
[redigera]
program Hello_World(output);
Begin
 Writeln ('Hello, World!');
 Readln;
End.