Hoppa till innehållet

Matematik för årskurs 7-9/Procent/Förändring/Exempel/Beräkna ökningar/minskningar med procent

Från Wikibooks

Exempel 1 En glass kostar 8 två år senare har priset höjts till 10 kronor, hur många procent dyrare har glassen blivit

Lösning Börja med att räkna ut hur många kronor, varan har ökat i pris. I det här fallet har glassen blivit 2 kronor dyrare. Det du gör sen är att ta förändringen i pris delat på det ursprungliga priset. I det här fallet är förändringen 2 kronor och det ursprungliga priset var 8 kronor. Så förändringen i procent blir . Förändringen i procent blir då 25%.

Exempel 2 Ett hus är från början värt 1,5 miljoner, två år i rad ökar husets värde med 2%. Året därefter minskar priset med fyra procent. Hur mycket är huset värt då?

Lösning I såna här uppgifter är det viktigt att komma ihåg att man inte kan addera ihop procentuella förändringar. Så svaret blir inte att huset är värt 1,5 miljoner. Det man ska göra är att multiplicera ihop de olika olika procenttalen. En ökning på 2 % motsvarar 1,02, eftersom det var en ökning två år så måste man ha med 1,02 två gånger och en minskning med 4 % är 0,96. Så det man gör är att multiplicera ihop dessa tal med priset. Man måste även omvandla 1,5 miljoner till ett tal med endast siffror så att det blir 1 500 000 kronor. Det kommer att bli på följande sätt: