Mall:Wikipediaprojektimport

Från Wikibooks

>

Hela den här projektsidan, eller delar av den, skrevs för Wikipedia och inte för Wikibooks. Det kan finnas delar i den här sidan som inte alls stämmer överens med vad Wikibooks står för. Sidan bör skrivas om från grunden för Wikibooks.


Den här mallen skall användas på sidor i Wikibooks:-namnrymden för sidor som är importerade från Wikipedia. Alla märkta sidor hamnar i Kategori:Importerade projektsidor.