Mall:Spaltstart

Från Wikibooks
Denna mall används tillsammans med {{spaltbryt}} och {{spaltslut}} för att lägga text i spalter, ex:
{{spaltstart}}
#Ett
#Två
#Tre
{{spaltbryt}}
#Ett
#Två
#Tre
{{spaltslut}}

som ger följande resultat:

  1. Ett
  2. Två
  3. Tre
  1. Ett
  2. Två
  3. Tre