Mall:Matematikformel/dok

Från Wikibooks

Användning[redigera]

Mallen kan användas för att skapa ett ankare (alltså en "referenspunkt") samtidigt som en etikett (svengelska: label; i detta fall ofta ett kort uttryck inom parentes) för en formel anges. I sin enklaste användning ges mallen ett enda argument, som både blir namnet på ankaret och formeln; och formelnamnet skrivs ut, föregånget av en punktmarkör. I samma dokument kan man sedan hoppa till formeln genom att ange en länk till dess etikett föregången av en "brädgård" (#). I detta argument ger alltså (14) (som kodas som [[#(14)|(14)]]) både en textreferens till formel (14) och en länk till denna formel. Vill jag länka till formeln från ett annat dokument, så måste jag ange även detta dokuments namn.

För att fungera som tänkt bör mallen alltid användas på en ny rad, eller direkt efter ett antal radinledande indragningskolon.

Parametrar[redigera]

Mallen måste alltid ges minst ett argument, nämligen namnet på formeln. Som ett andra argument kan man ge det önskade namnet på ankaret. Om även ett andra argument har givits, så kan man som ett tredje argument även ge en alternativ inledning till formeln, som ersättning för punktmarkören.

Exempel[redigera]

{{Matematikformel|(14)}} ger

  • (14)

Omdirigeringar[redigera]

Förkortningen {{Mf}} hänvisar hit.