Mall:Matematik för årskurs 7-9/Exempel

Från Wikibooks


Exempel  visa  [[Diskussion:Mall:Matematik för årskurs 7-9/Uppgifter |diskussion]]  redigera 

Page content


Beskrivning:

Denna mall ska användas för exempel så att alla exempel får samma layout och man bara behöver ändra på ett ställe om layouten ska ändras.


Värden:

{{{1}}}=Länk till undersida med innehållet

{{{titel}}}= titeln, ej obligatorisk, sätts till "Exempel" om ej satt.