Mall:Libris post

Från Wikibooks

Libris {{{1}}}

Mallen {{{ libris post | 789456 }}} används för att skapa en länk till en katalogpost för en bok, tidskrift, bokserie eller artikel i Kungliga bibliotekets katalog Libris. Detta kan med fördel användas för böcker som saknar ISBN, men som har en katalogpost i Libris, till exempel efter id= i mall:bokref, där ISBN annars skulle ha stått.

Den enda parametern är katalogpostens nummer. Det får man fram genom att i Libris webbsök klicka "länka till posten" och bara klippa ut numret sist i URLen.

Mallen används bland annat från mallen {{bokref}}.

Se även[redigera]