Mall:IP annan/dok

Från Wikibooks

Mallen IP annan kan användas på användarsidor och användardiskussioner för att visa olika texter beroende på om användaren man diskuterar är registrerad eller ej. Den första parametern visas på oregistrerade användares sidor (IP-adresser), den andra parametern visas på alla andra sidor.

Mallen fungerar på användarsidor, användardiskussioner samt undersidor till dessa. Några exempel på sidor där mallen fungerar:

  • Användare:Lajm
  • Användare:217.70.32.11
  • Användardiskussion:Lajm
  • Användare:217.70.32.11/undersida

Mallen kan inte användas för andra namnrymder. Den fungerar alltså inte på artikelsidor eller liknande. Om parametern sida används kan mallen placeras i andra namnrymder men bara om parametern hänvisar till en sida inom användar-namnrymden.

Användning[redigera]

Mallen tar två parametrar så här:

{{IP annan| Text för IP-användare | Meddelande för andra sidor }}

Om denna mall ligger på en oregistrerad användares sida visas:

Text för IP-användare

Om mallen ligger på registrerade användare visas:

Meddelande för andra sidor

Parametrar[redigera]

Mallen tar två parametrar, som visas ovan. Det finns även en tredje parameter, sida, som tvingar mallen att agera som om den var på den sida som anges av parametern:

{{IP annan
| IP-användares text 
| Text på andra sidor
| sida = Användare:12.34.56.78
}}

Ovanstående exempel kommer alltid att visa "IP-användares text" eftersom sida-paremetern är en IP-användare (oregistrerad användare).

Exempel[redigera]

  • {{IP annan| Text för IP-användare | Text för andra sidor }}
  • {{IP annan| Text för IP-användare | Text för andra sidor | sida=Användare:Lajm}}

Se även[redigera]