Mall:GPL

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök
GNU head Detta arbete är fri programvara; du får vidaredistribuera det och/eller förändra det i enlighet med villkoren i GNU General Public License utgiven av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller (om så önskas) valfri senare version. Detta arbete distribueras med förhoppning att det ska vara användbart, men utan NÅGON SOM HELST GARANTI; även utan garantier om SÄLJBARHET eller ANVÄNDBARHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL.
Se GNU General Public License för fler detaljer.