Mall:Göm start

Från Wikibooks
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Beskrivning: Denna helt allmänna mall ska användas för stycken som ska kunna gömmas. Den tar bara ett argument, nämligen eventuell text man vill ha inskriven som synlig rubrik för det dolda materialet.

För närvarande förekommer ingen vettig felhantering alls. Mallen används tillsammans med mallen {{Göm slut}}; texten mellan de båda mallarna döljs.

Exempel utan parameter

{{Göm start}}
Text som göms.
{{Göm slut}}

Exempel med parameter

{{Göm start|Rubrik}}
Text som göms.
{{Göm slut}}