Hoppa till innehållet

Mall:Ankare

Från Wikibooks
[redigera] [rensa sidcachen] Dokumentation


Användning[redigera]

{{ankare}} används till att skapa ankare med specifika namn.

Eftersom Wikibooks automatiskt skapar ankare för alla rubriker, så skall den här mallen som regel INTE användas. Men det finns undantag, t.ex. (1) när det ankarnamn som Wikibooks skapar är olämpligt/otympligt och (2) när ett ankarnamn automatiskt ändras i samband med att den anknutna rubriken ändras, vilket bryter alla eventuella länkar till ankaret (eftersom de länkar till det gamla ankarnamnet).

Obs: {{ankare}} skapar ankare som är dolda på sidan. Inga länkar eller andra typer av markeringar, som visar att det finns ett ankare på platsen, skapas av den här mallen.

Ankare[redigera]

Ett ankare är rent tekniskt ett HTML-element med formatet <a name="ankarnamn"></a>. Elementet definierar en namngiven position/plats på en HTML-sida eller exempelvis i en Wikipediaartikel, vilket gör det möjligt att skapa länkar till positionen ifråga.

Förutom att skapa vanliga länkar till artiklar kan man även skapa direktlänkar till specifika ankare på en sida eller i en artikel. I Wikipedia får till exempel varje rubrik som skapas genom att använda likhetstecken (==Rubriktext==) automatiskt ett ankare. De innehållsförteckningar som skapas av Wikipedia, länkar automatiskt till rubrikernas ankare, så att när du klickar på en rubrik i innehållsförteckningen, hoppar du automatiskt till respektive ankare.

För att skapa en länk till ett visst ankare på en viss sida använder man nummertecken (#). Länken skrivs enligt formatet artikelnamn#ankarnamn (det gäller både för HTML-kod och wikikod). Nummertecknet behöver inte finnas i länktexten, bara i själva länken.

Exempel
  1. Wikilänk till ankaret/underrubriken "Parametrar" på den här dokumentationssidan:
  2. Wikilänk till ankaret/underrubriken "Kritik" i artikeln om Microsoft:

Parametrar[redigera]

Det finns bara en typ av parameter: namnet på det/de ankare som du vill skapa. Du kan som mest ange 10 ankarnamn i mallen, 1 huvudankarnamn och 9 alternativa ankarnamn. Det första ankaret är obligatoriskt, de andra kan utelämnas.

Mallens syntax är

{{ankare |Ankare1 |Ankare2 |Ankare3 |Ankare4 |Ankare5 |Ankare6 |Ankare7 |Ankare8 |Ankare9 |Ankare10 }}

Exempel[redigera]

1. {{ankare|Exempelankare}}

kan länkas till genom att lägga till [[#Exempelankare|…]] i samma artikel,
eller länkas till genom att lägga till [[Artikelnamn#Exempelankare|…]] i andra artiklar och omdirigeringar.

2. Ankare kan passa bättre för länkning inom en artikel än avsnittsrubriker. Exempel:

== {{ankare|Exempelankare}} Avsnittsrubrik ==
Här kommer länkar av typen [[Artikelnamn#Exempelankare]] fortsätta att vara giltiga även om avsnittet får ett nytt namn. (Observera att ankaret är placerat före avsnittets namn; i annat fall kan webbläsare komma att dölja avsnittsrubriken.) Emellertid, som anges under Begränsningar nedan, kan det vara bättre att använda HTML direkt istället för att använda mallen inom avsnittsrubriker:
== <span id="Exempelankare" /> Avsnittsrubrik ==

3. Mallen kan användas för att skapa flera ankare i ett enda anrop. Exempel:

{{ankare|Exempelankare|Ankarexempel|exa}}
kommer att skapa tre ankare, som kan länkas till med [[#Exempelankare]], [[#Ankarexempel]] och [[#exa]].

Demonstrationslänk[redigera]

Klicka på den här länken för att hoppa till ankaret test1, någonstans på dokumentationssidan: Testlänk 1

Begränsningar[redigera]

Wikibooks genererar alltså automatiskt ett ankare för varje rubrik i en artikel. Ofta väljer Wikibooks det enklaste möjliga namnet för ankaret, så om rubriken är "Historia" så döps även ankaret till "Historia". Men ibland tvingas systemet att använda ett krångligare namn. Ankarnamn i HTML- och URL-kod kan t.ex. inte alltid innehålla tecken som mellanslag eller Å, Ä och Ö (beroende på vilken teckenkodning som används). Däremot kan wikilänkar göra det, men URL:en som skapas kan komma att ersätta ogiltiga tecken med ersättningskod.

Exempel
  • För underrubriken "Föda och födosök" i wikipediaartikeln om sillgrisslan blir ankarnamnet #F.C3.B6da_och_f.C3.B6dos.C3.B6k.
    • [[Sillgrissla#Föda och födosök]] ger således wikilänken Sillgrissla#Föda och födosök, men URL:en blir ... /Sillgrissla#F.C3.B6da_och_f.C3.B6dos.C3.B6k
Tecken Teckenentitet Mall Betydelse
" &quot;
&#34;
Mall:N/a Citationstecken
# &#35; Mall:N/a Nummertecken
| &#124; {{!}} Vertikalstreck
= &#61; {{=}} Likamedtecken

Tecknen i tabellen till höger kommer inte att fungera som förväntat om de skrivs in i ett ankarnamn. Men, alla dessa tecken kan ersättas med sina respektive teckenentiteter (de "&#"-koder, som visas i tabellen). Vertikalstreck och likamedtecken kan ersättas med mallarna {{!}} resp. {{=}}. Kod som <sup> och <sub> (exponentläge resp. indexläge) kan inte användas. De flesta andra tecken, inklusive blanksteg och skiljetecken, kan användas utan problem. I övrigt gäller följande:

  • Ankarnamn skall vara unika på den sida där de finns och aldrig vara namndubbletter till rubriker på sidan. Dubblettankare kommer inte att fungera som förväntat, eftersom länkar i formatet #ankarnamn endast går till det första ankaret på sidan med det namnet. Resultatet blir istället ogiltig HTML-kod. Du kan söka efter dubblettankare genom att göra sidan genom W3C Markup Validation Service.
  • Använd ibland HTML istället för mallen. Om mallen läggs till i en rubrik till ett avsnitt kommer koden att visas i sammanfattningsrutan när avsnittet redigeras: "/* {{ankare|Ärende}}Begränsningar */ Nytt ärende". Dessutom är det inte säkert att webbläsaren återvänder till avsnittets position på sidan när redigeringen sparas. Använd hellre <span id="..." /> än {{ankare}} i avsnittsrubriker.
  • Ankarlänkar är skiftlägeskänsliga i vissa webbläsare, så var noga med versaler och gemener när du hanterar ankarlänkar.

TemplateData[redigera]

Mall:TemplateDataHeader

Mallen {{ankare}} infogar ett eller fler HTML-ankare på en sida. Dessa platser kan sedan länkas till genom att använda länkformatet [[#ankarnamn|…]]. Parametrarna nedan visas för enkelhets skull; inga parameternamn behöver anges i själva mallen.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

ParameterBeskrivningTypStatus
Första ankaret1

Första ankaret; Endast det första ankaret är obligatoriskt.

Strängobligatorisk
Andra ankaret2

Andra ankaret.

Strängvalfri
Tredje ankaret3

Tredje ankaret. För att lägga till fler ankare, skriv helt enkelt 4 som parameternamn för nästa ankare, 5 för det därpå följande, och så vidare.

Strängvalfri


Hit går testlänken
Klicka på den här länken för att komma tillbaka till ankaret, som Wikibooks automatiskt har skapat till rubriken "Demonstrationslänk": Testlänk 2

  • Ankaret du landade på när du klickade dig hit skrevs in så här: {{ankare|test1}}'''Hit går testlänken'''