Hoppa till innehållet

Lärobok i bridge

Från Wikibooks

Vad som behövs

[redigera]
Budlåda
  • 4 spelare
  • En kortlek med 52 kort, utan jokrar.

Kan vara bra att ha

[redigera]
  • En kortlek till, så att ni alltid har två kortlekar igång
  • 4 budlådor
  • Protokoll och penna
  • Bridgebord
  • Ett glatt humör

Spelet

[redigera]

Spelarna delar in sig i par, och varje spelare sätter sig mittemot sin partner. Given delar ut hela leken, alltså ska varje spelare ha 13 kort var. Spelarna sorterar förslagsvis sina kort efter färg och valör. När alla spelare har fått korten och sorterat dem vidtar budgivningen.

Budgivningen

[redigera]
De 35 buden
1 ♣ 1 1 1 ♠ 1 sang
2 ♣ 2 2 2 ♠ 2 sang
3 ♣ 3 3 3 ♠ 3 sang
4 ♣ 4 4 4 ♠ 4 sang
5 ♣ 5 5 5 ♠ 5 sang
6 ♣ 6 6 6 ♠ 6 sang
7 ♣ 7 7 7 ♠ 7 sang

Budgivningen syftar till att dels fastställa trumffärgen, om någon, dels hur många stick den spelförande sidan ska ta.

Varje bud innehåller ett siffervärde mellan 1 och 7 och en färg (spader, hjärter, ruter eller klöver) eller sang (utan trumf, ofta förkortat NT från engelskans "No trump"). Färgerna är rangordnade som följer: Klöver är lägst, följt av ruter, hjärter, spader och slutligen sang. Det lägsta budet är alltså 1 klöver och det högsta 7 sang. Till budets siffervärde läggs 6 för att komma fram till hur många stick den bjudande med partner ska ta, alltså innebär budet 3NT att paret i fråga ska ta 9 stick utan trumf. Vad varje bud betyder får paret bestämma själva, bara de förklarar dem för motståndarna. Vanligast är dock de så kallade "naturliga buden", där spelaren har den färg han eller hon bjuder, till skillnad från de "konventionella buden" som kan visa i princip vad som helst.

Ett vanligt sätt att värdera sin hand är att räkna honnörspoäng, där varje ess på handen räknas som 4 poäng, varje kung som 3, varje dam som 2 och slutligen varje knekt som 1 poäng. Ett vanligt riktmärke är att en hand ska innehålla minst 12 poäng för att det ska vara lönt att öppna budgivningen. Detta ska dock ses som ett riktmärke och inget annat. En hand med till exempel 13 klöver innehåller enligt honnörspoängsprincipen bara 10 poäng, men kommer givetvis ta alla stick med klöver som trumf.

Given inleder budgivningen med ett bud eller pass. Efter detta fortsätter budgivningen åt vänster, och pågår tills tre spelare i rad har passat. Ett undantag finns dock: Om budgivningen inleds med tre pass får den fjärde tillfälle att bjuda. Varje bud måste vara högre än det senast avlagda budet, alltså antingen ha ett högre siffervärde, ha samma siffervärde men en högre färg, eller ha både ett högre siffervärde och en högre färg.

Förutom pass och de 35 buden finns det 2 andra bud att ta till under budgivningens gång, nämligen dubbelt och redubbelt. Dubbelt kan avges av en spelare när det senaste budet som avlagts kom från en motspelare. Dubbelt innebär att den försvarande sidan får fler poäng om spelföraren inte tar tillräckligt många stick, men samtidigt får spelföraren fler poäng om denne går hem i kontraktet. Redubbelt kan bjudas om det senaste budet är dubbelt och kommer från en motspelare. Redubbelt ökar insatserna ytterligare. Den ursprungliga betydelsen av dubbelt är att en spelare som tror att motståndarna kommer att ta för få stick i sitt kontrakt ska kunna öka insatsen för både sin egen sida och för spelföraren, och redubbelt att en spelförare (eller dennes partner) som är säker på sin sak ska kunna öka insatsen ytterligare. Dessa betydelser finns kvar än idag, men både dubbelt och redubbelt har ofta konventionella betydelser i många lägen.


Exempel på budgivning

[redigera]
Syd Väst Nord Öst             Syd är spelförare i 2 ♠, eftersom denne bjöd spader först i paret Nord-Syd, som vann budgivningen.
2♠ blev slutbud, eftersom det följdes av tre raka pass.
Notera också att Syd kunde bjuda 1♠ över Nords 1♣ eftersom spader är en högre färg än klöver,
men att väst var tvungen att bjuda 2 då hjärter är en lägre färg än spader.
pass pass 1 ♣ pass
1 ♠ 2 2 ♠ pass
pass pass

När budgivningen har avslutats med 3 pass blir det senaste budet slutbud, och spelförare blir den som bjöd den färgen först i det par som vinner budgivningen.

Spelförare

[redigera]

I det laget som vann budgivningen så sköter den av spelarna som först bjöd den färg som vart slutbud spelet. Medspelaren blir träkarl vilket innebär att han lägger ut sina kort på bordet så att alla ser dom. Säg att din sida vunnit budgivningen med slutbudet två Spader. Spelet kan börja. I exemplet bjöd syd Spader först och blir spelförare, nord blir träkarl. När Väst spelat ut första kortet lägger nu Nord ner sina kort öppet på bordet och överlåter åt spelföraren att spela hans kort, utöver dennes egen dolda hand. Genom budgivningen kanske man också kan bilda sig en uppfattning om hur motståndarnas kort sitter. Lyckas ni att ta era utlovade stick (6 grundstick = boken + 2 som ni bjöd) får ditt par poäng därefter. Skulle ni få färre antal stick än utlovat är det motståndarna som tar straff och som får poäng.