Hoppa till innehållet

Kritiskt filosofilexikon

Från Wikibooks

Innehåll: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö


Introduktion[redigera]

Ett kritiskt lexikon innebär ett uppslagsverk som ständigt arbetar med och omvärderar ordens innebörd, som subjektivt diskuterar, jämför och analyserar de begrepp som tas upp. Det är inte en diskurs där platta sanningar ges plats; det är ett ständigt pågående projekt som inte förväntas tala till punkt, men som någonstans på vägen ändå kan bidra till en smula klarhet i en dunkel värld.

Ett förslag till modell för artiklarna är att börja med en lite mer lexikalisk definition (etymologi, användning etc.) av ordet för att sedan utveckla tvetydigheter, betydelseglidningar, skillnader och likheter i hur det används av olika författare samt inom olika områden.

Bidrag till layout är varmt välkomna.

Innehåll[redigera]

A[redigera]

 • Absolut
 • Actus purus
 • Agamben, Giorgio
 • Anarkism
 • Anomiska rum
 • Apori

B[redigera]

 • Biopolitik
 • Bios

C[redigera]

D[redigera]

E[redigera]

F[redigera]

 • Fakticitet
 • Fysis
 • Fridlos
 • Frihet

G[redigera]

 • Gewalt
 • Gud
 • Guds död

H[redigera]

 • Historiens slut
 • Homo Sacer

I[redigera]

J[redigera]

K[redigera]

 • Koherent
 • Korrespondens
 • Kognitiv teori

L[redigera]

 • Lägret
 • Logik

M[redigera]

N[redigera]

O[redigera]

 • Onto-teologisk

P[redigera]

 • Pragmatisk

Q[redigera]

R[redigera]

 • Ren aktualitet/potentialitet
 • Relativ

S[redigera]

 • Subjektiv

T[redigera]

 • Totalitär

U[redigera]

V[redigera]

 • Varat, se Dasein

W[redigera]

Y[redigera]

Z[redigera]

 • Zoe

Å[redigera]

Ä[redigera]

Ö[redigera]

Apori[redigera]

Uttryck som på grekiska betydde ögonblick då det man trodde sig veta kommer till korta. Detta är en situation som förr eller senare tenderar att uppstå i filosofin.

Descartes, René[redigera]

Descartes var en matematiker och filosof som numera är mest känd för citatet: "Jag tänker, alltså existerar jag." (Cogito, ergo sum). Descartes menade att detta är den enda sanning som kan accepteras utan förbehåll.

Att "Jag" tänker måste då innebära att "Jag":ets tänkande innefattar "existens". Definitionen av tänkandet som begrepp med avseende på omfång och innehåll saknas också. Således kan ett "Jag" tänka utan att vara medvetet om sin existens. Ett "Jag" i objektifierad form kan t.ex. vara av virtuell karaktär, som en del i ett neuralt närverk som ännu inte, eller aldrig, kommer att hantera existens som ett vare sig statiskt eller dynamiskt begrepp. Därför kräver även begreppet "Jag" sin definition. Även begreppet existens är i sig ett tveksamt begrepp. Vi har som exempel inom den moderna fysiken en ekvation som beskriver ett tillstånd som är tidsoberoende. Begreppet tid är alltså essentiellt för den implicita dynamiken i påståendet.

Epoché[redigera]

Att sätta den tidsliga och rumsliga världen inom parentes för att kunna ägna sig åt undersökandet av akten som medvetandet viger sig åt i kontakten med omvärlden.

Lite referenser till Husserl behövs här, detta är bara min förenklade förklaring.

Nihilism[redigera]

Hos Nietzsche: Det nihilistiska är det försanttagna. En nihilistisk inställning till saker och ting är en inställning som innefattar ett försanttagande om något. Något som har stagnerat och därmed också dött.