Kraft - kan en människa göra skillnad?

Från Wikibooks

Vi har sett det många gånger i historien: en enda människa kan ha kraft att förändra världen. En grupp människor med en passion kan nå mål som ingen trodde var möjliga.

I litteraturen, filmen, konsten är detta tema ständigt återkommande. Vi fascineras av hjältar, av människor som vågar ta kamp för något de tror på. Oavsett om de vinner eller förlorar kan vi beundra den mänskliga kraft som ibland verkar vara större än den människa som hyser den.

Vad är det som lyfter en människa, som gör oss förmögna att åstadkomma fantastiska saker? Kan vi genom att studera litteraturen, konsten, historien hitta nyckeln till det mod, det driv, som kan göra en människa stor?

Vi kommer att arbeta mot följande delar av det centrala innehållet:[redigera]

Historia[redigera]

  • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna
  • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.[1]


Källor[redigera]

  1. Skolverket, Ämne Historia