Hoppa till innehållet

Koda HTML/Lista över taggar

Från Wikibooks
Tagg Beskrivning Användning Resultat
<!--...--> kommentar
<!DOCTYPE>  dokumenttyp
<a> Definierar en anchor
<abbr> Definierar en abbreviation
<acronym> Definierar en acronym
<adress> Definierar ett adresselement
<applet> (Deprecated) Definierar en applet
<area> Definierar en area inuti en image map
<b> Definierar fet text <b>Denna text blir fet</b> Denna text blir fet
<base> Definierar en URL för alla länkar på sidan
<basefont> (Deprecated) Definierar en standardfont
<bdo> Definierar riktningen av texten <bdo dir="rtl">Naturrutan är ett anagram</bdo> margana tte rä naturrutan
<bgcolor> Definierar bakgrundsfärg <td bgcolor="red">Färg</td> Färg
<big> Definierar stor text <big>Denna text blir stor</big> Denna text blir stor
<blockquote> Definierar en lång quotation
<body> Definierar bodyn
<border> Definierar tabellram <table border="1">
<br> radbrytning
<button> Definierar en knapp
<caption> Definierar en tabelltitel
<center> (Deprecated) centrerad text
<cite> Definierar en citation
<code> Definierar computer code text
<col> Definierar attributes för tabellkolumner 
<colgroup> Definierar grupper av tabellkolumner
<dd> Definierar eb definition description
<del> Definierar raderad text
<dir> (Deprecated) Definierar en directory lista
<div> Definierar en sektion i ett dokument
<dfn> Definierar en definition term
<dl> Definierar en definition list
<dt> Definierar en definition term
<em> Definierar emphasized text 
<fieldset> Definierar ett fieldset
<font> (Deprecated)textfont, storlek och färg
<form> Definierar ett formulär;
<frame> Definierar ett frame
<frameset> Definierar ett set of frames
<h1> to <h6> Definierar rubrik 1 till 6
<head> Definierar information om dokumentet
<hr> Definierar en horizontal rule
<html> Definierar ett html-dokument
<i> Definierar kursiv text <i>Denna text blir kursiverad</i> Denna text blir kursiverad
<iframe> Definierar ett inline sub window (frame)
<img> Definierar en bild
<input> Definierar ett input field
<ins> Definierar inserted text
<isindex> (Deprecated) Definierar en single-line input field
<kbd> Definierar keyboard text
<label> Definierar en etikett för en formulärkontroll
<legend> Definierar en titel i ett fieldset
<li> Definierar ett list item
<link> Definierar en resource reference
<map> Definierar en image map 
<menu> (Deprecated) Definierar en menu list
<meta> Definierar meta information
<noframes> Definierar en noframe section
<noscript> Definierar en noscript section
<object> Definierar ett embedded object
<ol> Definierar en sorterad lista
<optgroup> Definierar en optiongrupp
<option> Definierar en option i en drop-down list
<p> Definierar en paragraph
<param> Definierar en parameter för ett objekt
<pre> Definierar preformatted text
<q> Definierar en short quotation
<s> (Deprecated) Definierar genomstruken text <s>Denna text blir genomstruken</s> Denna text blir genomstruken
<samp> Definierar sample computer code
<script> Definierar ett script
<select> Definierar en selectable list
<small> Definierar liten text <small>Denna text blir liten</small> Denna text blir liten
<span> Definierar en sektion i ett dokument
<strike> (Deprecated) Definierar genomstruken text <strike>Denna text blir genomstruken</strike> Denna text blir genomstruken
<strong> Definierar strong text
<style> Definierar en style definition
<sub> Definierar nedsänkt text <sub>Denna text blir nedsänkt</sub> Denna text blir nedsänkt
<sup> Definierar höjd text <sup>Denna text blir höjd </sup> Denna text blir höjd
<table> Definierar en tabell
<tbody> Definierar en tabell body
<td> Definierar en tabell cell <td>Infogar cell</td>
<textarea> Definierar en text area
<tfoot> Definierar en tabell footer
<th> Definierar en tabell header
<thead> Definierar en tabell header
<title> Definierar the document title
<tr> Definierar en tabell row <tr>Ny rad i tabellen mellan taggarna</tr>
<tt> Definierar teletype text
<u> (Deprecated) Definierar understruken text <u>Denna text blir understruken</u> Denna text blir understruken
<ul> Definierar en osorterad list
<var> Definierar en variable
<xmp> (Deprecated) Definierar preformatted text
colspan & rowspan
<th colspan="2">Postadress</th>
Postadress
81130 Sandviken
<th rowspan="2">Postadress</th>
Namn: Max Speed
Post
adress:
81130
Sandviken
frames
<table frame="type">
frame="border" frame="box" frame="void"
Första
Andra
Raden
Raden
Första
Andra
Raden
Raden
Första
Andra
Raden
Raden
frame="above" frame="belove" frame="hsides"
Första
Andra
Raden
Raden
Första
Andra
Raden
Raden
Första
Andra
Raden
Raden
frame="vsides" frame="lhs" frame="rhs"
Första
Andra
Raden
Raden
Första
Andra
Raden
Raden
Första
Andra
Raden
Raden